ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ระบบก่อสร้าง

โครงสร้าง Nova System และนวัตกรรมบ้านสุขภาพดี เอกสิทธิ์จากแลนดี้ โฮม


NOVA SYSTEM

ระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูปที่แลนดี้ โฮม คิดค้นและพัฒนามาจากเทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทาน สวยงาม ประหยัดและทันสมัยโดยมีจุดเด่นดังนี้

  หล่อชิ้นส่วนเสาและคาน จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน โดยใช้คอนกรีตอัดแรงกำลังสูง ชนิดเดียวกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ได้แก่งานก่อสร้างทางด่วน, สะพานและอาคารสูงนำมาประกอบหน้างานด้วยการยึดต่อชิ้นส่วนโครงสร้างด้วยเหล็กรูปพรรณ (Prefabrication & Multi Joint Lock System)

  ใช้วิธีหล่อเสาและคานในแนวนอน ทำให้โครงสร้างมีความสมบูรณ์จากการกระจายตัวของมวลรวม (หิน, ทราย, ปูนชีเมนต์) ที่สม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน แตกต่างจากการก่อสร้างทั่วไป ที่ใช้วิธีหล่อเสาและคานในแนวตั้งโดยใช้ไม้แบบ ซึ่งมักจะพบปัญหาการกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอของมวลรวม

  หล่อชิ้นส่วนโครงสร้างบันไดสำเร็จรูปเช่นเดียวกับโครงสร้างหลัก โดยออกแบบให้โครงสร้างมีลักษณะเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งหลัง เพื่อความแข็งแรงและสามารถตรวจสอบงานก่อสร้างบริเวณชั้นบนได้สะดวกมาก เนื่องจากโครงสร้างบันไดสำเร็จรูปจะติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมกับโครงสร้างหลัก

ข้อดีของระบบ Nova System

ระบบการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป Nova System ถูกพัฒนาเพื่อลดปัญหาและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่ ที่เคยมีมาในอดีต โดยสรุปข้อดีของระบบ Nova System เปรียบเทียบกับระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่ได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบ NOVA SYSTEM กับ ระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่
ระบบ Nova System ระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่
1. ใช้กำลังอัดคอนกรีตที่ใช้ 350 KSC ใช้กำลังอัดคอนกรีตที่ใช้ 150 KSC
2. ตรวจสอบคุณภาพได้โดยง่าย เนื่องจากใช้เหล็กรูปพรรณยึดข้อต่อบริเวณด้านนอก ไม่สามารถตรวจสอบจุดต่อของโครงสร้างพลังงานจากคอนกรีต
3. หล่อชิ้นส่วนเสา และคานจากโรงงานสามารถควบคุมคุณภาพได้โดยง่าย ยากต่อการควบคุมพื้นผิว, ขนาด ตลอดจนคุณภาพของคอนกรีต
4. ใช้ลวดอัดแรงที่มีกำลังรับแรงถึง 16,800 KSC ส่งผลให้ชิ้นส่วนมีขนาดเล็กกว่าแบบหล่อในที่ภายใต้กำลังรับน้ำหนักที่เท่า ใช้เหล็กเสริม SD40 ซึ่งมีกำลังรับแรงดึงประมาณ 4,000 KSC
5. จากกระบวนการหล่อชิ้นส่วนเสาและคานจริงจากโรงงาน ส่งผลให้ประหยัดเวลาและแรงงาน ในการประกอบชิ้นส่วนที่หน้างาน ใช้เวลา และ แรงงานจำนวนมาก ในการก่อสร้าง
6. ลดความสูญเปล่าของการใช้วัสดุ สูญเสียวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ เศษปูน, เศษไม้, เป็นต้น
7. ลดมลภาวะจากการก่อสร้างเนื่องจากประกอบโครงสร้างที่รวดเร็ว มีลดมลภาวะจากการทำงานได้แก่ ฝุ่นจากการเทคอนกรีตตลอดจนเสียงดังจากการทำงาน
8. ประหยัดค่าใช้จ่าย และแรงงานภายในระยะเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็ว ต้นทุนการก่อสร้างสูงจากค่าแรง และระยะเวลาการก่อสร้าง
จากความโดดเด่นด้านความแข็งแรงของระบบโครงสร้าง Nova System ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ แลนดี้โฮม กล้ารับประกันโครงสร้างบ้านทุกหลังยาวนานถึง 20 ปี
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า จะได้บ้านที่สวยงาม ภายใต้โครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
"บ้าน" ที่อยู่แล้วมีความสุข…พร้อมสุขภาพดี
สร้างบ้านสุขภาพดี ต้อง "แลนดี้ โฮม"
"แลนดี้ โฮม" ไม่ใช่เพียงผู้นำการสร้างบ้าน แต่บ้านทุกหลังที่สร้าง
ล้วนเกิดจากความใส่ใจเน้นให้ผู้อยู่อาศัย อยู่แล้ว "สุขภาพดี"
ผสานเทคโนโลยีให้คนไทยมีสุขภาพดี ในทุกๆวัน
CP Design
CP Design
นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบ
นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบอันเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อยู่อาศัย โดยไม่พึ่งพาสารเคมีเพื่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภายใต้สุขอนามัยที่ดี
บ่อดักไขมันพร้อมตัวกันกลิ่นที่ถูกสุขลักษณะ
บ่อดักไขมันพร้อมตัวกันกลิ่นที่ถูกสุขลักษณะ
ประตูครัว Galvanized Seal ขอบยางโดยรอบ
ประตูครัว Galvanized Seal ขอบยางโดยรอบ
ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
Elder Care
Elder Care
นวัตกรรมบ้านเพื่อผู้สูงอายุ
ออกแบบฟังก์ชัน พร้อมคัดสรรวัสดุเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิต
Bathroom Design
Bathroom Design
คัดสรรวัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุ
Ramp Design
Ramp Design
ออกแบบทางลาดเพื่อผู้สูงอายุที่ใช้รถ Wheelchair
Elder Care Function
Elder Care Function
ออกแบบฟังก์ชันให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย
Landy Home Cooling
Landy Home Cooling
นวัตกรรมบ้านเย็นอยู่สบาย
ออกแบบและเลือกใช้วัสดุคุณภาพ ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแดด และช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน
อิฐมวลเบา
เลือกใช้อิฐมวลเบา ที่มีคุณสมบัติคายความร้อนได้ดี
สีทาภายนอก
แบบฟิลม์ ป้องกันความร้อนสู่ตัวบ้าน
แผ่นสะท้อนความร้อน
ปกป้องความร้อนจากแสงแดดใต้หลังคาได้มากถึง 95%
ฉนวนกันความร้อน
คลุมพื้นที่หลังคาป้องกันความร้อนได้ 7 เท่า ด้วยสาร Hydro Prodec TM
ระบายความร้อนฝ้าชายคา
นำพาไอร้อนจากหลังคาออกจากตัวบ้าน
CAP+ (แคป พลัส) Clean Air Positive Pressure
ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์
เพิ่มการหมุนเวียนอากาศ
บ้านไม่อับ ลดภูมิแพ้ หลับเต็มอิ่ม ตื่นมาสดชื่น
ลด Co2 รักษาระดับ O2
ลด Co2 รักษาระดับ O2
เพิ่มการหมุนเวียนของอากาศ ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) และรักษาระดับออกซิเจน (O2) ทำให้ภายในบ้านมีอากาศสะอาดเข้าไปตลอดเวลา
บ้านปลอดฝุ่น ลด PM 2.5
บ้านปลอดฝุ่น ลด PM 2.5
ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ตั้งแต่แรก ด้วยสภาวะแรงดันบวก พร้อมดึงอากาศใหม่จากภายนอกผ่านระบบการกรองอากาศ 4 ชั้นกรอง ก่อนปล่อยอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ภายในบ้าน
สร้างสภาวะแรงดันบวก
สร้างสภาวะแรงดันบวก
ช่วยผลักเชื้อโรคออกจากห้องเสมือนห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล ป้องกันเชื้อไวรัสและเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
ประหยัดพลังงาน ลดอุณหภูมิ
ประหยัดพลังงาน ลดอุณหภูมิ
มีระบบการนำความร้อนกลับคืนสู่ภายนอก (Heat Recovery) เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิภายในบ้าน โดยไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน
ส่งมอบประสบการณ์ "สุขภาพดี" จากครอบครัว "แลนดี้ โฮม"
"บ้าน" ที่อยู่แล้วมีความสุข…พร้อมสุขภาพดี
สร้างบ้านสุขภาพดี ต้อง "แลนดี้ โฮม"
"แลนดี้ โฮม" ไม่ใช่เพียงผู้นำการสร้างบ้าน แต่บ้านทุกหลังที่สร้าง
ล้วนเกิดจากความใส่ใจเน้นให้ผู้อยู่อาศัย อยู่แล้ว "สุขภาพดี"
ผสานเทคโนโลยีให้คนไทยมีสุขภาพดี ในทุกๆวัน
CAP+ (แคป พลัส) Clean Air Positive Pressure
ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์
เพิ่มการหมุนเวียนอากาศ
บ้านไม่อับ ลดภูมิแพ้ หลับเต็มอิ่ม ตื่นมาสดชื่น
ลด Co2 รักษาระดับ O2
ลด Co2 รักษาระดับ O2
เพิ่มการหมุนเวียนของอากาศ ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) และรักษาระดับออกซิเจน (O2) ทำให้ภายในบ้านมีอากาศสะอาดเข้าไปตลอดเวลา
บ้านปลอดฝุ่น ลด PM 2.5
บ้านปลอดฝุ่น ลด PM 2.5
ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ตั้งแต่แรก ด้วยสภาวะแรงดันบวก พร้อมดึงอากาศใหม่จากภายนอกผ่านระบบการกรองอากาศ 4 ชั้นกรอง ก่อนปล่อยอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ภายในบ้าน
สร้างสภาวะแรงดันบวก
สร้างสภาวะแรงดันบวก
ช่วยผลักเชื้อโรคออกจากห้องเสมือนห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล ป้องกันเชื้อไวรัสและเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
ประหยัดพลังงาน ลดอุณหภูมิ
ประหยัดพลังงาน ลดอุณหภูมิ
มีระบบการนำความร้อนกลับคืนสู่ภายนอก (Heat Recovery) เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิภายในบ้าน โดยไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน
ส่งมอบประสบการณ์ "สุขภาพดี" จากครอบครัว "แลนดี้ โฮม"

บ้านสดชื่น" ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น หลับสบาย สมองเติบโต

“สมดุลอากาศ” เพื่อพัฒนาการอัจฉริยะของคุณและลูก น้อย CAP+ เทคโนโลยี ควบคุมคุณภาพ เพื่อสภาวะที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านสมองและการ นอนหลับที่มีคุณภาพพร้อมลดมลพิษ อันมีผลต่อ ระบบประสาทและสติปัญญา

CAP+ เทคโนโลยีเติมอากาศบริสุทธิ์ พร้อมควบคุมคุณภาพอากาศ

เพื่อสภาวะที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านสมองและการนอนหลับที่มีคุณภาพ

ลดระดับ CO2 รักษาระดับ O2 เพื่อพัฒนาการสมองและการนอนหลับที่มีคุณภาพ

ระบบเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของอากาศ จากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อปรับสมดุลคุณภาพอากาศด้วยการลด CO2 ได้มากกว่า 60% (*1) และรักษาระดับ O2 เพื่อสร้างสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาการด้านความคิดและวิเคราะห์ของลูกน้อย(*2)

ลด PM 2.5 อันส่งผลต่อระบบหายใจ และพัฒนาการด้านสติปัญญา

ระบบกรองอากาศบริสุทธิ์ 3 ชั้นกรอง ป้องกันฝุ่น PM 2.5 พร้อมดูดซับสารเคมีสังเคราะห์สารก่อโรคภูมิแพ้ ที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนพัฒนาการทางระบบประสาทและสติปัญญาของลูกน้อย(*3) ซึ่งแตกต่างจากการเปิดหน้าต่าง เพื่อให้อากาศหมุนเวียน

สร้างสภาวะแรงดันบวก Positive Pressure เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

มีการเติมอากาศมายังภายในห้อง ผ่านการกรองอากาศด้วยระบบ CAP+ เพื่อให้ได้อากาศที่บริสุทธิ์ และมีการดูดอากาศเสียจากภายในออกสู่ภายนอก เพื่อการถ่ายเท และหมุนเวียนของอากาศ อีกทั้งยังมีการเพิ่มแรงดันภายในห้องเพื่อป้องกันอากาศ ที่ไม่ผ่านระบบการกรองเข้าสู่ภายในได้ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลที่สามารถลดและป้องกันฝุ่น ตลอดจนแบคทีเรียจากภายนอกพร้อมลดความชื้น สามารถกำจัดเชื้อราและยีสต์ภายในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*1) อ้างอิงจากผลการทดสอบระดับคุณภาพภายในอาคาร ณ วันที่ 21 พ.ค. 63 ระยะวลา 2 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
*2) Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers:A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments (Dash.harvard.edu)
*3) Boyd-Barrett C. (2018). Teen exposure to air pollution could reduce IQ levels long

กระบวนการทำงานของ CAP+

อากาศภายนอกที่ดึงเข้ามาภายในจะเข้าสู่ระบบ CAP+ (Clean Air Positive Pressure) เพิ่มการหมุนเวียนของ อากาศและลดก๊าช CO2 พร้อมสร้างสภาวะแรงดันบวก* โดยผ่านชั้นกรอง และกระบวนการรักษาระดับอุณหภูมิ ดังนี้

Early Effect Activated Carbon Filter
มีคุณสมบัติในการกรองอนุภาคฝุ่นและกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถอดล้างเองได้
High-Voltage Electrostatic Filter System
มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นขนาด PM 2.5 ได้มากถึง 98% โดยสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และป้องกันการติดเชื้อได้ สามารถถอดล้างเองได้
Heat Exchange System
ระบบการนำความร้อนกลับคืนสู่ภายนอก (Heat Recovery) เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถอดล้างเองได้
High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA - H13)
สามารถกรองฝุ่นในระดับ PM2.5 ได้มากถึง 99.95% สามารถถอดล้างเองได้
Zeolite Filter (*2)
ลดสารก่อโรคภูมิแพ้ ดูดซับสารเคมีสังเคราะห์ (Formaldehyde) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สามารถเปลี่ยนเองได้

อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงาน

Return Air Grille
หน้ากากช่องดูดอากาศเก่า
Supply Air Diffuser
หน้ากากช่องปล่อยอากาศใหม่
Controller
ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและแสดงผลระบบ
Mobile Control(*2) สามารถควบคุมเครื่องผ่าน Mobile Application
หมายเหตุ*
1) สภาวะแรงดันอากาศบวก (Positive Pressure) เป็นกระบวนการที่ทำให้อากาศภายในห้องมีความกดอากาศมากกว่าภายนอกเล็กน้อย ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อป้องกันฝุ่นและแบคทีเรียเข้าตัวบ้าน
2) รายการที่ 1-4 เป็น Spec เฉพาะรุ่น CAP+ V1 รายการที่ 5 และ Mobile Control เป็น Spec เฉพาะรุ่น CAP+ V2
3) อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานอาจมีการเปลี่ยนรุ่น ภายใต้คุณภาพและมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน

การดูแลรักษา และระบบการรับประกัน

ระบบสมดุลอากาศ CAP+ ออกแบบเพื่อให้คุณสามารถดูแลทำความสะอาดส่วนกรองอากาศได้โดยง่าย เพื่อประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยอุปกรณ์สามารถถอดล้าง และใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุการใช้งานซึ่งมีการรับประกันชิ้นส่วนรวมถึงอะไหล่ทุกชนิดในระยะเวลา 2 ปี*

บริการหลังการขาย

นอกเหนือจากระบบการดูแลรักษาที่ทำได้โดยง่าย CAP+ ยังมีทีมงานช่าง ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว กรณีอุปกรณ์หรือระบบขัดข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-938-3456
* หมายเหตุ
1) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2) รับประกันยกเว้นอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น ไส้กรอง ทุกชนิด
3) รับประกันไม่ครอบคลุมการใช้งานผิดประเภท หรือเสื่อมสภาพโดยภัยธรรมชาติ
4) รับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ผลการทดสอบระดับคุณภาพอากาศ จาก เอสจีเอส*

Paremeters Unit %Difference after testing *
1.Oxygen % 0%
2.Temperature C -6%
3.Relative Humidity %Rh -17%
4.Carboon Dioxide (CO2) Ug/m -69%
5.Particuale less than 2.5 micron (PM-2.5) CFU/m -92%
6.Total Bacteria (Airborne) % -45%
7.Yest&Mold % -100%
• สามารถรักษาระดับ 02 ได้ด้วยการเติมอากาศ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
• สามารถรักษาระดับอุณหภูมิได้ โดยไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน
• สามารถลดความชื้นภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถลดปริมาณ CO2 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
• สามารถลด PM2.5 ที่สะสมภายในห้องได้มากถึง 92%
• สามารถลดปริมาณการสะสมของแบคทีเรียภายในห้อง
• สามารถกำจัดเชื้อราและยีสต์ภายในอากาศได้อย่างสิ้นเชิง
* หมายเหตุ 1) ทดสอบระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร ณ วันที่ 21 พ.ค. 63 ระยะวลา 2 ชั่วโมง 2) ตัวเลขระดับคุณภาพอากาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะภูมิอากาศและมลพิษที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 3) บริษัท เอสจีเอส เป็นผู้เชี่ยวชาญค้นการตรวจสอบ วิเคราะห์ รับรองคุณภาพระบบ ชั้นนำของโลก โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด จากเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงาน 95,000 คน และสำนักงานห้องแล็บกว่า 2,400 แห่งทั่วโลก
Landy Elder Care
นวัตกรรมบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุอันมีข้อจำกัดด้านสุขภาพและร่างกายที่ต้องการความเอาใจใส่พร้อมการดูแลเป็นกรณีพิเศษ แลนดี้ โฮมให้ความสำคัญในการออกแบบฟังก์ชั่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมคัดสรรวัสดุและสุขภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพในระดับเล็กน้อยไปจนถึงค่อนข้างมาก หรือมีความจำเป็นต้องใช้ Wheelchair เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต

Landy Elder Care

Bathroom Design
ที่นั่งอาบน้ำ คำนึงถึงความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนอาบน้ำ
บานประตูเลื่อนแบบรางแขวนใช้งานง่าย และยังสะดวกต่อการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
มือจับแบบดึง สะดวกในการ เปิด-ปิด บานเลื่อน
ราวจับทรงตัวแบบติดผนัง เพื่อความปลอดภัยในการทรงตัว ในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รางระบายน้ำแบบระนาบพื้น ลดพื้นที่ต่างระดับ พร้อมป้องกันน้ำจากห้องน้ำไหลสู่ภายใน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
แยกพื้นที่โซนเปียกและโซนแห้งด้วยรางน้ำทิ้ง เพื่อรองรับน้ำบริเวณโซนเปียกไม่ให้ไหลล้นมายังพื้นที่โซนแห้ง โดยไม่เกิดความต่างระดับของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
คัดสรรโถสุขภัณฑ์ที่มีระดับความสูงมากกว่าปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า ให้สามารถลุกหรือนั่งได้โดยสะดวก
เลือกใช้อ่างล้างหน้าทรงกลมแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมก๊อกน้ำแบบก้านโยก อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ให้ออกแรงน้อยกว่าการใช้ก๊อกแบบหมุน
พนักแขนข้างโถสุขภัณฑ์ เพื่อช่วยในการทรงตัวที่มีความแข็งแรง และสามารถเก็บพับได้กรณีไม่ใช้งาน
ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ประตูบานเลื่อน เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รางระบายน้ำแบบระนาบพื้น เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รางจับทรงตัว เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
พนักแขนข้างโถ เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
อ่างล้างหน้าทรงแบบกลม เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

Landy Elder Care

Ramp Design
ระดับเฉลี่ยงสูง 0.38 m.
พื้นผิวทรายล้างเซาะร่องเพื่อกันลื่น ความลาดชั้น 1: 12
ขอบทางลาดยกสูง 0.10 m.
คิ้ว Stainless แบบเหลี่ยม ผิวแอร์ไลน์เป็นตัวจบวัสดุ
พื้นที่ว่างหน้าทางลาดไม่น้อยกว่า 15 m.
ระดับซานพักสูง 0.24 m.

Landy Elder Care

Elder Care Function
ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งาน ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุข
ยกระดับความสูงของตัวบ้านเพียง 45 cm.เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างสะดวก
เพิ่มทางลาดสำหรับรถเข็น Wheelchair เพื่อเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างสะดวก
หลีกเลี่ยงการออกแบบให้มีพื้นที่ต่างระดับ ในบริเวณพื้นที่ที่ผู้สูงอายุต้องใช้งานเป็นประจำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จัดสรรห้องนอนผู้สูงอายุให้อยู่ใกล้บริเวณห้องรับแขก เพื่อใกล้ชิดกับทุกสมาชิกในครอบครัวและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ผนังที่มีความหนาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ห้องนอนผู้สูงอายุ
เลือกใช้ประตูบานเลื่อนรางแขวนส่วนห้องนอนผู้สูงอายุเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน
มีหน้าต่างที่ให้แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในห้องนอนผู้สูงอายุ
ใส่ใจในขนาดความกว้างของประตูห้องน้ำและขนาดพื้นที่ภายในห้องน้ำ เพื่อให้สามารถเข็น Wheelchair เข้าสู่ภายในห้องน้ำได้โดยสะดวก
เลือกใช้ประตูบานเลื่อนรางแขวนส่วนห้องนอนผู้สูงอายุเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน
เพิ่มพื้นที่ส่วนเฉลียงให้มีความกว้างขวางพร้อมราวจับโดยรอบ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เป็นเส้นทางในการเดินหรือออกกำลังกายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
หมายเหตุ ฟังก์ชั่นเพื่อผู้สูงอายุดังกล่าว ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับแบบบ้าน The Haus และ Royal Oak
CP Design

นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบ

“แมลงสาบ” สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว มักชอบอาศัย อยู่ในซอกมืด และมุมอับชื้น ภายในบ้าน เช่นท่อระบายน้ำ, บ่อ พักน้ำ, ซอกตู้เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งห้องครัว นับเป็นพาหะใน การแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อยู่อาศัยอันมีผลต่อสุขภาพ
  • ตัดเส้นทางเข้าออก และวงจรชีวิตแมลงสาบได้เกือบ 100%
  • เน้นการออกแบบและจัดระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัย
  • ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อครอบครัว

จุดเด่นของนวัตกรรม CP DESIGN

บ่อดักไขมันพร้อมตัวกันกลิ่น
ที่ถูกสุขลักษณะ
ประตูครัว Galvanized Seal
ขอบยางโดยรอบ
ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
โดยระบบ CP Design สามารถตัดเส้นทางการเข้าออก และวงจรชีวิตของแมลงสาบได้เกือบ 100% ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาความสะอาด ลดจุดอับชื้นในบ้าน โดยเฉพาะห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร และห้องเก็บขยะ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาจากแมลงสาบได้ดียิ่งขึ้น

FR System

นวัตกรรมบ้านหนีน้ำ

“FR System” (Flood Resistant System) หรือ ระบบบ้านป้องกันน้ำท่วม ที่แลนดี้ โฮมคิดค้นและพัฒนาผลงานการออกแบบเพื่อตอบโจทย์สำหรับครอบครัว ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่คาดไม่ถึง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

แบบบ้านสวยมีสไตล์ แบบบ้าน FR Series ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากศิลปะแห่งเมืองเวนิสที่มีวิถีชีวิตเคียงคู่กับสายน้ำในยุคสมัยบาโรคผสมผสาน กับวัฒนธรรมการอยู่อาศัยแบบไทย กับฟังก์ชั่นเรือนไทยยกสูงสะท้อนออกมาเป็นผลงาน ชิ้นเอกที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องการออกแบบฟังก์ชั่นภายในและงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่หรูหรามีระดับ

ปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่อาศัยในบ้านที่ปลอดภัยสูงสุดทีมวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของแลนดี้ โฮมจึงได้ออกแบบการวางระบบไฟฟ้าแยกส่วนกันอย่างชัดเจนระหว่างชั้น 1-2-3 โดยมีการแยก Main กระแสไฟฟ้าย่อยในแต่ละจุดภายในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดในการตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุดเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย

สะอาดมีการออกแบบระบบการจัดการท่อน้ำเสียไม่ให้น้ำเสียจากถังบำบัดไหลย้อนเข้าสู่ตัวบ้านและมีการติดตั้งถังน้ำดีรวมถึงปั๊มน้ำไว้ที่บริเวณชั้น 2 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสมาชิกภายในบ้านจะมีน้ำสะอาดไว้ใช้และสามารถขับถ่ายได้อย่างปกติแม้มีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ชั้นล่างของตัวบ้าน

ลดความเสียหาย ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณชั้นล่าง (เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับเข้ามาอยู่อาศัยภายในบ้านได้อย่างปกติโดยเร็วหลังน้ำลดระดับ) แลนดี้ โฮมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดสรรวัสดุกันน้ำอย่างดีอันนำมาซึ่งการลดผลกระทบต่อความเสียหายและง่ายต่อการทำความสะอาดภายหลังน้ำลด

Landy Home Cooling

นวัตกรรมบ้านเย็นอยู่สบาย

จากอุณหูมิความร้อนในประเทศไทยที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การสร้างบ้านในปัจจุบันต้องคำนึงถึงการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่สามารถป้องกันแสงแดดและลดอุณหภูมิภายในบ้าน

แลนดี้ โฮมได้ให้ความสำคัญ พร้อมใส่ใจในการออกแบบให้ทุกสมาชิกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกสภาพอากาศ โดยคัดสรรวัสดุคุณภาพที่มีคุณสมบัติระบายความร้อน พร้อมปกป้องแสงแดดได้เป็นอย่างดี

อิฐมวลเบา

ที่นั่งอาบน้ำ คำนึงถึงความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนอาบน้ำ

สีทาภายนอก ICI DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX

แลนดี้ โฮมเลือกใช้สี ICI DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX ที่เป็นสีชนิดฟิล์มกึ่งเงาสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีกว่าสีทั่วไป ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในตัวบ้านได้เป็นอย่างดี

แผ่นสะท้อนความร้อน

ปกป้องไอร้อนจากแสงแดด ด้วยแผ่นสะท้อนความร้อน Goodfoil ใต้หลังคาที่มีความทนทานยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึงไม่ฉีกขาดง่าย สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้มากถึง 95%

ฉนวนกันความร้อน

แลนดี้ โฮมเลือกใช้ ฉนวนกันความร้อนตราช้าง Stay Cool ความหนา 3 นิ้ว คลุมพื้นที่ภายใน (เฉพาะกรณีบ้านที่มีหลังคาแบบ คสล.) สามารถป้องกันรังสีความร้อนได้ถึง95%และป้องกันความร้อนได้มากถึง 7 เท่า ด้วยสาร Hydro Prodec TM พร้อมแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ด้านล่างผิวมันวาวที่มีคุณสมบัติไม่ดูดซับความร้อน

ระบายความร้อนฝ้าชายคา

โดยธรรมชาติอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูง ดังนั้นความร้อนที่ลอยขึ้นไปกักเก็บไว้บนหลังคา จึงควรมีช่องทางให้สามารถระบายได้ แลนดี้ โฮมเลือกใช้การติดตั้งฝ้าชายคาระบาย ความร้อนเพื่อระบายอากาศ และนำพาไอร้อนจากหลังคาออกจากตัวบ้าน แบ่งเป็น 2 ชนิดประกอบด้วย

1) SPEC POPULAR ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ดจากเอสซีจี แข็งแรงทนทานด้วยโครงสร้างพิเศษเทคโนโลยี FIRM & FLEX ผสานโครงสร้างของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ เอสซีจี ซิลิก้า และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ที่สำคัญยังช่วยลดการนำความร้อนและช่วยทำให้บ้านเย็นด้วยเนื้อสมาร์ทบอร์ดที่มีค่าการนำความร้อนต่ำพร้อมช่องระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนสะสมใต้หลังคา

2) SPEC SIGNATURE ฝ้าชายคาไม้ระแนง Smart Wood สีธรรมชาติ กว้าง 3” ทาสีตีเว้นร่อง 0.50 cm เพื่อระบายความร้อน พร้อมกรุตาข่ายป้องกันแมลงเข้าสู่ตัวบ้าน

กระจกเขียวตัดแสงหน้า 5 มม. กระจกเขียวตัดแสงหนา 5 มม.ที่สามารถป้องกันความร้อนและรังสีUV และสะท้อนความร้อนสูงสุด 50% ส่งผลให้ลดอัตราการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

คัดสรรวัสดุคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ

ที่แลนดี้ โฮม เราคัดสรรวัสดุคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งานจากแบรนด์ชั้นนำ โดยท่านสามารถเลือกสเปควัสดุมาตรฐานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และสามารถเลือกปรับสเปควัสดุได้ตามความต้องการ

พันธมิตรของเรา