ระบบก่อสร้าง

NOVA SYSTEM ระบบการสร้างบ้านแบบกึ่งสำเร็จรูป โดย ศูนย์รับสร้างบ้าน แลนดี้โฮม


NOVA SYSTEM

ระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูปที่แลนดี้ โฮม คิดค้นและพัฒนามาจากเทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทาน สวยงาม ประหยัดและทันสมัยโดยมีจุดเด่นดังนี้

  หล่อชิ้นส่วนเสาและคาน จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน โดยใช้คอนกรีตอัดแรงกำลังสูง ชนิดเดียวกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ได้แก่งานก่อสร้างทางด่วน, สะพานและอาคารสูงนำมาประกอบหน้างานด้วยการยึดต่อชิ้นส่วนโครงสร้างด้วยเหล็กรูปพรรณ (Prefabrication & Multi Joint Lock System)

  ใช้วิธีหล่อเสาและคานในแนวนอน ทำให้โครงสร้างมีความสมบูรณ์จากการกระจายตัวของมวลรวม (หิน, ทราย, ปูนชีเมนต์) ที่สม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน แตกต่างจากการก่อสร้างทั่วไป ที่ใช้วิธีหล่อเสาและคานในแนวตั้งโดยใช้ไม้แบบ ซึ่งมักจะพบปัญหาการกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอของมวลรวม

  หล่อชิ้นส่วนโครงสร้างบันไดสำเร็จรูปเช่นเดียวกับโครงสร้างหลัก โดยออกแบบให้โครงสร้างมีลักษณะเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งหลัง เพื่อความแข็งแรงและสามารถตรวจสอบงานก่อสร้างบริเวณชั้นบนได้สะดวกมาก เนื่องจากโครงสร้างบันไดสำเร็จรูปจะติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมกับโครงสร้างหลัก

ข้อดีของระบบ Nova System

ระบบการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป Nova System ถูกพัฒนาเพื่อลดปัญหาและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่ ที่เคยมีมาในอดีต โดยสรุปข้อดีของระบบ Nova System เปรียบเทียบกับระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่ได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบ NOVA SYSTEM กับ ระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่
ระบบ Nova System ระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่
1. ใช้กำลังอัดคอนกรีตที่ใช้ 350 KSC ใช้กำลังอัดคอนกรีตที่ใช้ 150 KSC
2. ตรวจสอบคุณภาพได้โดยง่าย เนื่องจากใช้เหล็กรูปพรรณยึดข้อต่อบริเวณด้านนอก ไม่สามารถตรวจสอบจุดต่อของโครงสร้างพลังงานจากคอนกรีต
3. หล่อชิ้นส่วนเสา และคานจากโรงงานสามารถควบคุมคุณภาพได้โดยง่าย ยากต่อการควบคุมพื้นผิว, ขนาด ตลอดจนคุณภาพของคอนกรีต
4. ใช้ลวดอัดแรงที่มีกำลังรับแรงถึง 16,800 KSC ส่งผลให้ชิ้นส่วนมีขนาดเล็กกว่าแบบหล่อในที่ภายใต้กำลังรับน้ำหนักที่เท่า ใช้เหล็กเสริม SD40 ซึ่งมีกำลังรับแรงดึงประมาณ 4,000 KSC
5. จากกระบวนการหล่อชิ้นส่วนเสาและคานจริงจากโรงงาน ส่งผลให้ประหยัดเวลาและแรงงาน ในการประกอบชิ้นส่วนที่หน้างาน ใช้เวลา และ แรงงานจำนวนมาก ในการก่อสร้าง
6. ลดความสูญเปล่าของการใช้วัสดุ สูญเสียวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ เศษปูน, เศษไม้, เป็นต้น
7. ลดมลภาวะจากการก่อสร้างเนื่องจากประกอบโครงสร้างที่รวดเร็ว มีลดมลภาวะจากการทำงานได้แก่ ฝุ่นจากการเทคอนกรีตตลอดจนเสียงดังจากการทำงาน
8. ประหยัดค่าใช้จ่าย และแรงงานภายในระยะเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็ว ต้นทุนการก่อสร้างสูงจากค่าแรง และระยะเวลาการก่อสร้าง
จากความโดดเด่นด้านความแข็งแรงของระบบโครงสร้าง Nova System ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ แลนดี้โฮม กล้ารับประกันโครงสร้างบ้านทุกหลังยาวนานถึง 20 ปี
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า จะได้บ้านที่สวยงาม ภายใต้โครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

บ้านสดชื่น" ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น หลับสบาย สมองเติบโต

“สมดุลอากาศ” เพื่อพัฒนาการอัจฉริยะของคุณและลูก น้อย CAP+ เทคโนโลยี ควบคุมคุณภาพ เพื่อสภาวะที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านสมองและการ นอนหลับที่มีคุณภาพพร้อมลดมลพิษ อันมีผลต่อ ระบบประสาทและสติปัญญา

CAP+ เทคโนโลยีเติมอากาศบริสุทธิ์ พร้อมควบคุมคุณภาพอากาศ

เพื่อสภาวะที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านสมองและการนอนหลับที่มีคุณภาพ

ลดระดับ CO2 รักษาระดับ O2 เพื่อพัฒนาการสมองและการนอนหลับที่มีคุณภาพ

ระบบเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของอากาศ จากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน เพื่อปรับสมดุลคุณภาพอากาศด้วยการลด CO2 ได้มากกว่า 60% (*1) และรักษาระดับ O2 เพื่อสร้างสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาการด้านความคิดและวิเคราะห์ของลูกน้อย(*2)

ลด PM 2.5 อันส่งผลต่อระบบหายใจ และพัฒนาการด้านสติปัญญา

ระบบกรองอากาศบริสุทธิ์ 3 ชั้นกรอง ป้องกันฝุ่น PM 2.5 พร้อมดูดซับสารเคมีสังเคราะห์สารก่อโรคภูมิแพ้ ที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนพัฒนาการทางระบบประสาทและสติปัญญาของลูกน้อย(*3) ซึ่งแตกต่างจากการเปิดหน้าต่าง เพื่อให้อากาศหมุนเวียน

สร้างสภาวะแรงดันบวก Positive Pressure เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

มีการเติมอากาศมายังภายในห้อง ผ่านการกรองอากาศด้วยระบบ CAP+ เพื่อให้ได้อากาศที่บริสุทธิ์ และมีการดูดอากาศเสียจากภายในออกสู่ภายนอก เพื่อการถ่ายเท และหมุนเวียนของอากาศ อีกทั้งยังมีการเพิ่มแรงดันภายในห้องเพื่อป้องกันอากาศ ที่ไม่ผ่านระบบการกรองเข้าสู่ภายในได้ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลที่สามารถลดและป้องกันฝุ่น ตลอดจนแบคทีเรียจากภายนอกพร้อมลดความชื้น สามารถกำจัดเชื้อราและยีสต์ภายในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*1) อ้างอิงจากผลการทดสอบระดับคุณภาพภายในอาคาร ณ วันที่ 21 พ.ค. 63 ระยะวลา 2 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
*2) Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers:A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments (Dash.harvard.edu)
*3) Boyd-Barrett C. (2018). Teen exposure to air pollution could reduce IQ levels long

กระบวนการทำงานของ CAP+

อากาศภายนอกที่ดึงเข้ามาภายในจะเข้าสู่ระบบ CAP+ (Clean Air Positive Pressure) เพิ่มการหมุนเวียนของ อากาศและลดก๊าช CO2 พร้อมสร้างสภาวะแรงดันบวก* โดยผ่านชั้นกรอง และกระบวนการรักษาระดับอุณหภูมิ ดังนี้

Early Effect Activated Carbon Filter
มีคุณสมบัติในการกรองอนุภาคฝุ่นและกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถอดล้างเองได้
High-Voltage Electrostatic Filter System
มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นขนาด PM 2.5 ได้มากถึง 98% โดยสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และป้องกันการติดเชื้อได้ สามารถถอดล้างเองได้
Heat Exchange System
ระบบการนำความร้อนกลับคืนสู่ภายนอก (Heat Recovery) เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถอดล้างเองได้
High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA - H13)
สามารถกรองฝุ่นในระดับ PM2.5 ได้มากถึง 99.95% สามารถถอดล้างเองได้
Zeolite Filter (*2)
ลดสารก่อโรคภูมิแพ้ ดูดซับสารเคมีสังเคราะห์ (Formaldehyde) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สามารถเปลี่ยนเองได้

อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงาน

Return Air Grille
หน้ากากช่องดูดอากาศเก่า
Supply Air Diffuser
หน้ากากช่องปล่อยอากาศใหม่
Controller
ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและแสดงผลระบบ
Mobile Control(*2) สามารถควบคุมเครื่องผ่าน Mobile Application
หมายเหตุ*
1) สภาวะแรงดันอากาศบวก (Positive Pressure) เป็นกระบวนการที่ทำให้อากาศภายในห้องมีความกดอากาศมากกว่าภายนอกเล็กน้อย ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อป้องกันฝุ่นและแบคทีเรียเข้าตัวบ้าน
2) รายการที่ 1-4 เป็น Spec เฉพาะรุ่น CAP+ V1 รายการที่ 5 และ Mobile Control เป็น Spec เฉพาะรุ่น CAP+ V2
3) อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานอาจมีการเปลี่ยนรุ่น ภายใต้คุณภาพและมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน

การดูแลรักษา และระบบการรับประกัน

ระบบสมดุลอากาศ CAP+ ออกแบบเพื่อให้คุณสามารถดูแลทำความสะอาดส่วนกรองอากาศได้โดยง่าย เพื่อประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยอุปกรณ์สามารถถอดล้าง และใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุการใช้งานซึ่งมีการรับประกันชิ้นส่วนรวมถึงอะไหล่ทุกชนิดในระยะเวลา 2 ปี*

บริการหลังการขาย

นอกเหนือจากระบบการดูแลรักษาที่ทำได้โดยง่าย CAP+ ยังมีทีมงานช่าง ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว กรณีอุปกรณ์หรือระบบขัดข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-938-3456
* หมายเหตุ
1) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2) รับประกันยกเว้นอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น ไส้กรอง ทุกชนิด
3) รับประกันไม่ครอบคลุมการใช้งานผิดประเภท หรือเสื่อมสภาพโดยภัยธรรมชาติ
4) รับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ผลการทดสอบระดับคุณภาพอากาศ จาก เอสจีเอส*

Paremeters Unit %Difference after testing *
1.Oxygen % 0%
2.Temperature C -6%
3.Relative Humidity %Rh -17%
4.Carboon Dioxide (CO2) Ug/m -69%
5.Particuale less than 2.5 micron (PM-2.5) CFU/m -92%
6.Total Bacteria (Airborne) % -45%
7.Yest&Mold % -100%
• สามารถรักษาระดับ 02 ได้ด้วยการเติมอากาศ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
• สามารถรักษาระดับอุณหภูมิได้ โดยไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน
• สามารถลดความชื้นภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถลดปริมาณ CO2 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
• สามารถลด PM2.5 ที่สะสมภายในห้องได้มากถึง 92%
• สามารถลดปริมาณการสะสมของแบคทีเรียภายในห้อง
• สามารถกำจัดเชื้อราและยีสต์ภายในอากาศได้อย่างสิ้นเชิง
* หมายเหตุ 1) ทดสอบระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร ณ วันที่ 21 พ.ค. 63 ระยะวลา 2 ชั่วโมง 2) ตัวเลขระดับคุณภาพอากาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะภูมิอากาศและมลพิษที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 3) บริษัท เอสจีเอส เป็นผู้เชี่ยวชาญค้นการตรวจสอบ วิเคราะห์ รับรองคุณภาพระบบ ชั้นนำของโลก โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด จากเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงาน 95,000 คน และสำนักงานห้องแล็บกว่า 2,400 แห่งทั่วโลก
Landy Elder Care
นวัตกรรมบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุอันมีข้อจำกัดด้านสุขภาพและร่างกายที่ต้องการความเอาใจใส่พร้อมการดูแลเป็นกรณีพิเศษ แลนดี้ โฮมให้ความสำคัญในการออกแบบฟังก์ชั่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมคัดสรรวัสดุและสุขภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพในระดับเล็กน้อยไปจนถึงค่อนข้างมาก หรือมีความจำเป็นต้องใช้ Wheelchair เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต

Landy Elder Care

Bathroom Design
ที่นั่งอาบน้ำ คำนึงถึงความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนอาบน้ำ
บานประตูเลื่อนแบบรางแขวนใช้งานง่าย และยังสะดวกต่อการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
มือจับแบบดึง สะดวกในการ เปิด-ปิด บานเลื่อน
ราวจับทรงตัวแบบติดผนัง เพื่อความปลอดภัยในการทรงตัว ในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รางระบายน้ำแบบระนาบพื้น ลดพื้นที่ต่างระดับ พร้อมป้องกันน้ำจากห้องน้ำไหลสู่ภายใน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
แยกพื้นที่โซนเปียกและโซนแห้งด้วยรางน้ำทิ้ง เพื่อรองรับน้ำบริเวณโซนเปียกไม่ให้ไหลล้นมายังพื้นที่โซนแห้ง โดยไม่เกิดความต่างระดับของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
คัดสรรโถสุขภัณฑ์ที่มีระดับความสูงมากกว่าปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า ให้สามารถลุกหรือนั่งได้โดยสะดวก
เลือกใช้อ่างล้างหน้าทรงกลมแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมก๊อกน้ำแบบก้านโยก อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ให้ออกแรงน้อยกว่าการใช้ก๊อกแบบหมุน
พนักแขนข้างโถสุขภัณฑ์ เพื่อช่วยในการทรงตัวที่มีความแข็งแรง และสามารถเก็บพับได้กรณีไม่ใช้งาน
ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ประตูบานเลื่อน เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รางระบายน้ำแบบระนาบพื้น เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รางจับทรงตัว เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
พนักแขนข้างโถ เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
อ่างล้างหน้าทรงแบบกลม เพื่อช่วยในการทรงตัวในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

Landy Elder Care

Ramp Design
ระดับเฉลี่ยงสูง 0.38 m.
พื้นผิวทรายล้างเซาะร่องเพื่อกันลื่น ความลาดชั้น 1: 12
ขอบทางลาดยกสูง 0.10 m.
คิ้ว Stainless แบบเหลี่ยม ผิวแอร์ไลน์เป็นตัวจบวัสดุ
พื้นที่ว่างหน้าทางลาดไม่น้อยกว่า 15 m.
ระดับซานพักสูง 0.24 m.

Landy Elder Care

Elder Care Function
ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งาน ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุข
ยกระดับความสูงของตัวบ้านเพียง 45 cm.เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างสะดวก
เพิ่มทางลาดสำหรับรถเข็น Wheelchair เพื่อเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างสะดวก
หลีกเลี่ยงการออกแบบให้มีพื้นที่ต่างระดับ ในบริเวณพื้นที่ที่ผู้สูงอายุต้องใช้งานเป็นประจำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
จัดสรรห้องนอนผู้สูงอายุให้อยู่ใกล้บริเวณห้องรับแขก เพื่อใกล้ชิดกับทุกสมาชิกในครอบครัวและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ผนังที่มีความหนาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ห้องนอนผู้สูงอายุ
เลือกใช้ประตูบานเลื่อนรางแขวนส่วนห้องนอนผู้สูงอายุเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน
มีหน้าต่างที่ให้แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศที่ดีภายในห้องนอนผู้สูงอายุ
ใส่ใจในขนาดความกว้างของประตูห้องน้ำและขนาดพื้นที่ภายในห้องน้ำ เพื่อให้สามารถเข็น Wheelchair เข้าสู่ภายในห้องน้ำได้โดยสะดวก
เลือกใช้ประตูบานเลื่อนรางแขวนส่วนห้องนอนผู้สูงอายุเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน
เพิ่มพื้นที่ส่วนเฉลียงให้มีความกว้างขวางพร้อมราวจับโดยรอบ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เป็นเส้นทางในการเดินหรือออกกำลังกายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
หมายเหตุ ฟังก์ชั่นเพื่อผู้สูงอายุดังกล่าว ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับแบบบ้าน The Haus และ Royal Oak
CP Design

นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบ

“แมลงสาบ” สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว มักชอบอาศัย อยู่ในซอกมืด และมุมอับชื้น ภายในบ้าน เช่นท่อระบายน้ำ, บ่อ พักน้ำ, ซอกตู้เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งห้องครัว นับเป็นพาหะใน การแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อยู่อาศัยอันมีผลต่อสุขภาพ
  • ตัดเส้นทางเข้าออก และวงจรชีวิตแมลงสาบได้เกือบ 100%
  • เน้นการออกแบบและจัดระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัย
  • ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อครอบครัว

จุดเด่นของนวัตกรรม CP DESIGN

บ่อดักไขมันพร้อมตัวกันกลิ่น
ที่ถูกสุขลักษณะ
ประตูครัว Galvanized Seal
ขอบยางโดยรอบ
ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
โดยระบบ CP Design สามารถตัดเส้นทางการเข้าออก และวงจรชีวิตของแมลงสาบได้เกือบ 100% ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาความสะอาด ลดจุดอับชื้นในบ้าน โดยเฉพาะห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร และห้องเก็บขยะ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาจากแมลงสาบได้ดียิ่งขึ้น

FR System

นวัตกรรมบ้านหนีน้ำ

“FR System” (Flood Resistant System) หรือ ระบบบ้านป้องกันน้ำท่วม ที่แลนดี้ โฮมคิดค้นและพัฒนาผลงานการออกแบบเพื่อตอบโจทย์สำหรับครอบครัว ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่คาดไม่ถึง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

แบบบ้านสวยมีสไตล์ แบบบ้าน FR Series ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากศิลปะแห่งเมืองเวนิสที่มีวิถีชีวิตเคียงคู่กับสายน้ำในยุคสมัยบาโรคผสมผสาน กับวัฒนธรรมการอยู่อาศัยแบบไทย กับฟังก์ชั่นเรือนไทยยกสูงสะท้อนออกมาเป็นผลงาน ชิ้นเอกที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องการออกแบบฟังก์ชั่นภายในและงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่หรูหรามีระดับ

ปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่อาศัยในบ้านที่ปลอดภัยสูงสุดทีมวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของแลนดี้ โฮมจึงได้ออกแบบการวางระบบไฟฟ้าแยกส่วนกันอย่างชัดเจนระหว่างชั้น 1-2-3 โดยมีการแยก Main กระแสไฟฟ้าย่อยในแต่ละจุดภายในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดในการตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุดเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย

สะอาดมีการออกแบบระบบการจัดการท่อน้ำเสียไม่ให้น้ำเสียจากถังบำบัดไหลย้อนเข้าสู่ตัวบ้านและมีการติดตั้งถังน้ำดีรวมถึงปั๊มน้ำไว้ที่บริเวณชั้น 2 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสมาชิกภายในบ้านจะมีน้ำสะอาดไว้ใช้และสามารถขับถ่ายได้อย่างปกติแม้มีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ชั้นล่างของตัวบ้าน

ลดความเสียหาย ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณชั้นล่าง (เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับเข้ามาอยู่อาศัยภายในบ้านได้อย่างปกติโดยเร็วหลังน้ำลดระดับ) แลนดี้ โฮมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดสรรวัสดุกันน้ำอย่างดีอันนำมาซึ่งการลดผลกระทบต่อความเสียหายและง่ายต่อการทำความสะอาดภายหลังน้ำลด

Landy Home Cooling

นวัตกรรมบ้านเย็นอยู่สบาย

จากอุณหูมิความร้อนในประเทศไทยที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การสร้างบ้านในปัจจุบันต้องคำนึงถึงการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่สามารถป้องกันแสงแดดและลดอุณหภูมิภายในบ้าน

แลนดี้ โฮมได้ให้ความสำคัญ พร้อมใส่ใจในการออกแบบให้ทุกสมาชิกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกสภาพอากาศ โดยคัดสรรวัสดุคุณภาพที่มีคุณสมบัติระบายความร้อน พร้อมปกป้องแสงแดดได้เป็นอย่างดี

อิฐมวลเบา

ที่นั่งอาบน้ำ คำนึงถึงความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยืนอาบน้ำ

สีทาภายนอก ICI DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX

แลนดี้ โฮมเลือกใช้สี ICI DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX ที่เป็นสีชนิดฟิล์มกึ่งเงาสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีกว่าสีทั่วไป ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในตัวบ้านได้เป็นอย่างดี

แผ่นสะท้อนความร้อน

ปกป้องไอร้อนจากแสงแดด ด้วยแผ่นสะท้อนความร้อน Goodfoil ใต้หลังคาที่มีความทนทานยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึงไม่ฉีกขาดง่าย สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้มากถึง 95%

ฉนวนกันความร้อน

แลนดี้ โฮมเลือกใช้ ฉนวนกันความร้อนตราช้าง Stay Cool ความหนา 3 นิ้ว คลุมพื้นที่ภายใน (เฉพาะกรณีบ้านที่มีหลังคาแบบ คสล.) สามารถป้องกันรังสีความร้อนได้ถึง95%และป้องกันความร้อนได้มากถึง 7 เท่า ด้วยสาร Hydro Prodec TM พร้อมแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ด้านล่างผิวมันวาวที่มีคุณสมบัติไม่ดูดซับความร้อน

ระบายความร้อนฝ้าชายคา

โดยธรรมชาติอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูง ดังนั้นความร้อนที่ลอยขึ้นไปกักเก็บไว้บนหลังคา จึงควรมีช่องทางให้สามารถระบายได้ แลนดี้ โฮมเลือกใช้การติดตั้งฝ้าชายคาระบาย ความร้อนเพื่อระบายอากาศ และนำพาไอร้อนจากหลังคาออกจากตัวบ้าน แบ่งเป็น 2 ชนิดประกอบด้วย

1) SPEC POPULAR ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ดจากเอสซีจี แข็งแรงทนทานด้วยโครงสร้างพิเศษเทคโนโลยี FIRM & FLEX ผสานโครงสร้างของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ เอสซีจี ซิลิก้า และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ที่สำคัญยังช่วยลดการนำความร้อนและช่วยทำให้บ้านเย็นด้วยเนื้อสมาร์ทบอร์ดที่มีค่าการนำความร้อนต่ำพร้อมช่องระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนสะสมใต้หลังคา

2) SPEC SIGNATURE ฝ้าชายคาไม้ระแนง Smart Wood สีธรรมชาติ กว้าง 3” ทาสีตีเว้นร่อง 0.50 cm เพื่อระบายความร้อน พร้อมกรุตาข่ายป้องกันแมลงเข้าสู่ตัวบ้าน

กระจกเขียวตัดแสงหน้า 5 มม. กระจกเขียวตัดแสงหนา 5 มม.ที่สามารถป้องกันความร้อนและรังสีUV และสะท้อนความร้อนสูงสุด 50% ส่งผลให้ลดอัตราการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

คัดสรรวัสดุคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ

ที่แลนดี้ โฮม เราคัดสรรวัสดุคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งานจากแบรนด์ชั้นนำ โดยท่านสามารถเลือกสเปควัสดุมาตรฐานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และสามารถเลือกปรับสเปควัสดุได้ตามความต้องการ

พันธมิตรของเรา