ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ทำไมต้อง แลนดี้ โฮม

ก้าวก่อนใครในทุกด้าน ผู้นำสร้างบ้านอันดับ 1why-01
  แลนดี้ โฮม มีความมั่นคงทางการเงิน ด้วยทุนจดทะเบียนถึง 200 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นหลักประกันความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมาเป็นตัวแทนในการดำเนินการก่อสร้างให้ในอนาคต จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เสี่ยงต่อการ “สร้างบ้าน ไม่ได้บ้าน” ทั้งนี้หากท่านยังไม่แน่ใจในเรื่องของความมั่นคงของบริษัทรับสร้างบ้าน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากกระทรวงพาณิชย์ หรือ www.dbd.go.th เพื่อให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการต่อไปในอนาคต

นวัตกรรมการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิต

แลนดี้ โฮม มุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคตพร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพการใช้ชีวิตของคุณและครอบครัว

แบบบ้านที่ตอบโจทย์โดยสถาปนิกมืออาชีพ

แลนดี้ โฮม มีผลงานก่อสร้างบ้านกว่า 6,000 หลังและมีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือกหลากสไตล์กว่า 300 แบบ หรือท่านสามารถออกแบบบ้านใหม่ได้ตามความต้องการ โดยสถาปนิกมืออาชีพผ่านโปรแกรม Landy 3D Design เพื่อให้ท่านเห็นบ้านในฝันได้ก่อนสร้างจริง พร้อมคัดสรรวัสดุที่สวยงามและได้มาตรฐาน เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยและความต้องการของท่านได้อย่างสูงสุด

One Stop Services สร้างบ้านครบวงจร

แลนดี้ โฮม พร้อมบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้คุณได้บ้านที่ตรงความต้องการโดยคำนึงถึงมาตรฐานการก่อสร้างเป็นสำคัญ

บริการประเมินราคาปลูกสร้าง

แนะนำทุกรายละเอียดการก่อสร้าง เพื่อให้ได้บ้านตรงความต้องการ ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
แนะนำ Partner บริษัทตกแต่งภายใน

ท่านสามารถออกแบบ Interior ไปพร้อมกับการสร้างบ้าน ผ่านบริษัท Interior ชั้นนำ
บริการขออนุญาตปลูกสร้าง

บริการยื่นขออนุญาตหน่วยงานราชการ เช่น ขออนุญาตปลูกสร้าง, ขอมิเตอร์ น้ำ-ไฟ ชั่วคราวและถาวร และขอทะเบียนบ้าน
บริการที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ไดัรับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานวิศวกรทุกขั้นตอน
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงานและการบริการ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ

การรับประกันและบริการเสริม

รับประกันโครงสร้าง 20 ปี
จากความแข็งแรงของระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป Nova System ส่งผลให้เรากล้ารับประกันโครงสร้างบ้านทุกหลัง ยาวนานถึง 20 ปี
การรับประกันที่มีระยะเวลา 1 ปี
• รับประกันคุณภาพตัวอาคารภายในและภายนอก
• รับประกันรอยร้าวปูนฉาบพร้อมบริการซ่อมแซ่ม
• รับประกันวัสดุปูพื้นผิวและผนังหลุดร่อน
• รับประกันไฟฟ้าลัดวงจร
• รับประกันน้ำประปารั่วซึม
• รับประกันการอุดตันของระบบสุขาภิบาล
การรับประกันที่มีระยะเวลา 3-5 ปี
รับประกันกรณีหลังคารั่วซึม หรือการแตกร้าวของแผ่นหลังคา 5 ปี (สำหรับหลังคา Metal Sheet รับประกัน 3 ปี)
บริการกำจัดปลวก 3 ครั้ง
เมื่อติดตั้งโครงสร้างแล้วเสร็จ ก่อนรับมอบบ้านและหลังรับมอบบ้าน (บริการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกโดยรอบคานคอดินชั้นล่าง และ รอบตัวบ้านจากบริษัทฯ กำจัดปลวก ไม่ได้ครอบคลุมการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากปลวก)
หมายเหตุ” เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่นริษัทฯ กำหนด

แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1
รับสร้างบ้าน ครบวงจร

บริษัทรับสร้างบ้าน

แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1 มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท สูงสุดในธุรกิจ รับสร้างบ้าน ของเมืองไทย

สร้างบ้าน

นับเป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ชั้นนำ ด้วยประสบการณ์ สร้างบ้าน กว่า 31 ปี ผลงาน สร้างบ้าน กว่า 8,000 หลัง แลนดี้ โฮม เป็น ศูนย์รับสร้างบ้าน คุณภาพ ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รับสร้างบ้าน

บริการ รับสร้างบ้าน ครบวงจร ครอบคลุมบริการ รับสร้างบ้าน มีสาขารองรับการสร้างบ้าน 8 สาขา รับสร้างบ้าน ในพื้นที่กรุงเทพ , รับสร้างบ้านสระบุรี , รับสร้างบ้านราชบุรี , รับสร้างบ้านโคราช

แลนดี้ โฮม เป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิต รับสร้างบ้าน พร้อม CAP+ ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกสมาชิกในครอบครัว

สร้างบ้านแข็งแรงด้วยระบบการ สร้างบ้าน กึ่งสำเร็จรูป Nova System ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทานรับประกันโครงสร้างบ้านยาวนาน 20 ปี


บริษัทรับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม
รับสร้างบ้านคุณภาพ ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1 “ สร้างบ้าน สร้างดี แลนดี้ โฮม ”

Always Ahead  ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 บริษัทแลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รับสร้างบ้าน บนที่ดินก่อตั้งและดำเนินการโดยคุณพิเชษฐ มณีรัตนะพร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ใส่ ใจในทุกรายละเอียดยึดหลักประสิทธิภาพและความพึง พอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญจึงทำให้บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง จนได้รับการยอมรับว่าเป็น “ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 ของประเทศไทย

ด้วยการพัฒนาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายคุณภาพทำให้ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัดได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE (UKAS) ประเทศอังกฤษเป็นรายแรกในวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมพัฒนาสู่ อีกขั้นแห่งความมั่นใจด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ใน ปัจจุบัน ทั้งนี้การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แลนดี้ โฮมมีความมั่นคงด้วยทุนจด ทะเบียน 200 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน ถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของบริษัทฯตลอดจนเป็น หลักประกันว่าบ้านทุกหลังของลูกค้าจะสร้างเสร็จ สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอน

นับตั้งแต่พุทธศักราช 2531 จวบจนปัจจุบัน แลนดี้ โฮม มีผลงานการก่อสร้างบ้านแล้วกว่า 8,000 หลัง มีการนำเสนอแบบบ้านใหม่ตลอดทุก 6 เดือน โดยประยุกต์เทรนด์แบบบ้านจากนานาประเทศทั่วโลก มาผสมผสานกับฟังก์ชั่นความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของครอบครัวไทยพร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ช่วย เพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบให้สถาปนิกสามารถ ถ่ายทอดแนวคิดและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้อง การของลูกค้าได้อย่างสูงสุด ทำให้ แลนดี้ โฮม เป็นผู้นำ (Trendsetter) ในเรื่องการออกแบบที่อยู่อาศัย และยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งเรื่องคุณภาพ ความแข็งแรงของระบบโครงสร้างและแบบบ้านที่มีให้ เลือกหลากหลาย ตลอดจนการบริการจากทีมงานสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพด้วยการให้คำปรึกษาทุก ขั้นตอนการปลูกสร้างอย่างใกล้ชิด

ากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ กับประสบการณ์ อันยาวนาน พร้อมทีมงานมาตรฐานระดับสากลไม่มีวันใดที่แลนดี้ โฮมจะหยุดคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งการ อยู่อาศัย ตลอดจนการบริการให้มีมาตรฐานภายใต้หลัก ประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จะยังคงมุ่ง มั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยและการ บริการที่เหนือระดับมาตรฐานสากล เพื่อคงความเป็น ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของประเทศไทย ภายใต้ วิสัยทัศน์ “ประสิทธิภาพก้าวล้ำ ผู้นำการสร้างบ้านเพิ่ม มาตรฐานที่อยู่อาศัย นวัตกรรมก้าวไกลสู่อนาคต”

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1 ของประเทศไทยมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมเป็นผู้นำด้าน การออกแบบและ เทคโนโลยีการอยู่อาศัย


สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 3,8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

เบอร์ติดต่อ โทร : 02-938-34567, 081-358-4242
เว็บไซต์ : www.landyhome.co.th
บริษัท เทรนดี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด
บริษัท เทรนดี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจรับสร้างบ้าน ในเครือ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในกลุ่มประเภทบ้านขนาดเล็ก Design นำสมัย ด้วยระดับราคาที่คุ้มค่า พร้อมประสบการณ์การทำงานก่อสร้าง และทีมวิศวกรระดับมืออาชีพจากแลนดี้ โฮม


สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 3,8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

เบอร์ติดต่อ โทร : 02 938 3200 - 1
เว็บไซต์ : www.trendyhome.co.th
บริษัท นิกโก้ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท นิกโก้ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บ้านพร้อมที่ดิน รวมทั้งวางแผนการตลาดและการขายให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย


สำนักงานใหญ่

518 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ชั้น 3 เอส-เอฟ 7 บี ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์ติดต่อ โทร : 02-938 3443
เว็บไซต์ : www.landyhome.co.th
Facebook : www.facebook.com
บริษัท จีราฟุ  จำกัด
บริษัท จีราฟุ จำกัด

ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ Izakaya ภายใต้ชื่อร้าน Jirafu Sushi & Beer Bar และ Donburi by Jirafu พร้อมให้บริการอยู่ทั่วเขตกรุงเทพฯ ประกอบด้วยสาขา ลาดพร้าว ซ.5, สาขาเดอะ พรอมานาด, สาขารามอินทรา, สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, สาขาสีลม และสาขาพระราม 4


639/2 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์ติดต่อ โทร : 02-002-9979
เว็บไซต์ :

Always Ahead

ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1

"การสร้างบ้าน” ให้กับทุกครอบครัว ถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ เราจึงสร้างบ้านทุกหลังด้วยความใส่ใจ พร้อมพัฒนาแบบบ้าน การบริการ ตลอดจนเทคโนโลยีแห่งการอยู่อาศัย เพื่อให้คนไทยได้ “บ้าน”ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใน ราคาที่สามารถจับต้องได้ 1

คุณพรรัตน์ มณีรัตนะพร
คุณพรรัตน์ มณีรัตนะพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย

“แลนดี้ โฮม เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริการที่ครบครัน เพื่อสร้างความประทับใจและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง”

คุณภัทรา มณีรัตนะพร
คุณภัทรา มณีรัตนะพร

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์

“เพราะเราเข้าใจในทุกความต้องการ จึงดีไซน์แบบบ้านที่หลากหลาย ภายใต้การคัดสรรวัสดุคุณภาพ และยังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ได้อย่างแท้จริง”

คุณพานิช มณีรัตนะพร
คุณพานิช มณีรัตนะพร

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและบริหารสำนักงาน

“ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เราจึงพัฒนาระบบการก่อสร้างและระบบการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกขั้นตอนการก่อสร้างได้มาตรฐานสูงสุด เพราะเราต้องการให้ลูกค้าได้บ้านที่ดีที่สุด”