ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
โครงสร้างบันได(ภายใน) SPEC SIGNATURE - คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูประบบ NOVA SYSTEM (ใต้โครงสร้างบันไดปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด) SPEC SIGNATURE PLUS - คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อในที่ (ตามแบบระบุ)
ลูกตั้ง ไม้มะค่า หนา 1" x 8"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
ลูกนอน Top ไม้มะค่า หนา 1 1/2" x 10"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
พื้นชานพัก Top ไม้มะค่าเข้าลิ้น หนา 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
ราวบันได,ลูกกรงบันได ราวบันไดสแตนเลส และ ลูกกรงกระจก ของ DECORA (หรือตามระบุในแบบ)
Top มือจับราวบันได ราวมือจับไม้มะค่า 1 1/2" x 3" ทำสีธรรมชาติ ของ DECORA (หรือตามระบุในแบบ)
บัวพื้นบันได บัวผนังไม้จริง (ไม้ตะแบก) หนา 1.5 ซม. กว้าง 9.5 ซม. ยาว 200 ซม. ทาน้ำยายากันปลวกทาสีย้อมไม้เลียนแบบไม้มะค่าเคลือบยูริเทน