ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

เรื่องราวความสำเร็จ

ลูกค้ามากกว่า 6,000 ครอบครัวที่วางใจเรา

ความภูมิใจของแลนดี้โฮม

ลูกค้ากว่า 8,000 ครอบครัวที่วางใจเรา

ผลงานที่เราภูมิใจ : แบบบ้าน Sloane Square
ผลงานที่เราภูมิใจ : แบบบ้าน Queens Park
ผลงานที่เราภูมิใจ : แบบบ้าน Bergen
ผลงานที่เราภูมิใจ : แบบบ้าน Paddington-s
ผลงานที่เราภูมิใจ : แบบบ้าน Aston
ผลงานที่เราภูมิใจ : แบบบ้าน Rhythm 450

ตัวอย่างบ้านสร้างเสร็จ 360

เดินชมบ้านรอบๆ เหมือนอยู่ในบ้านจริงๆ