ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
ระบบกำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก 3 ครั้ง(เมื่อติดตั้งโครงสร้างแล้วเสร็จ,ก่อนรับมอบบ้านและหลังรับมอบบ้าน)โดยการเดินท่อกำจัดปลวกสำหรับอัดน้ำยาเคมีด้วยท่อ PE สีดำและฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกรอบคานคอดินภายในชั้นล่างและรอบตัวบ้าน พร้อมติดตั้งกล่องพลาสติกชนิดกันน้ำปิดหัวอัดน้ำยา ขนาดกล่องตามมาตรฐาน ติดตั้งโดยบริษัทกำจัดปลวกชั้นนำ
การป้องกันความชื้น บริเวณหลังคาที่เป็น Slab ผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม ทาวัสดุกันซึมประเภทออะคริลิค(สีเทา) TOA 201 ROOFSEAL 2 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันน้ำและลดปัญหาการรั่วซึมพร้อมปรับระดับลาดเอียงไปยังจุดระบายน้ำทิ้ง ที่มีตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส
รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน - รื้อบ้านเดิม, งานถมดิน, ปรับระดับดิน, จัดตกแต่งสวน - ค่าขออนุญาตผ่านทาง, เงินประกันหมู่บ้าน - ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง ( ในกรณีไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้) - งานรั้ว และ ประตูรั้ว - เหล็กดัน และ ผ้าม่าน - ขยายเมนไฟฟ้า, มิเตอร์ไฟฟ้า, ปักเสาพาดสาย, ปั๊มน้ำ และ ถังเก็บน้ำ - ขยายเมนประปา และ มิเตอร์ประปา - งานถนนทางเข้าบ้าน ที่เกินเขตแนวโรงรถตามแบบก่อสร้าง
หมวดรับประกัน  1. งานรับประกันงานโครงสร้างบ้าน เป็นเวลา 20 ปี  2. งานรับประกันงานหลังคา โดยหลังคากระเบื้องเป็นเวลา 5 ปี หลังคาเมทัลชีทเป็นเวลา 3 ปี  3. งานรับประกันงานก่อสร้างอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นเวลา 1 ปี
วัสดุเทียบเท่า - รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงบริษัทที่ผลิตวัสดุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและหรือเลิกผลิต ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ - รายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามที่ระบุในแบบ - ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานที่ปลูกสร้าง
ส่วนอำนวยความสะดวกในการดำเนินเรื่อง - ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน " - ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวและถาวร (เจ้าของบ้านออกค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ เฉพาะกรณีถาวร)" - ขอมิเตอร์ประปา ชั่วคราวและถาวร (เจ้าของบ้านออกค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จเฉพาะกรณีถาวร)