ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก) วงกบอลูมิเนียม WINSET รุ่น V1 POWDER COAT สีขาว/ดำ หรือวงกบไม้จริง ขนาด 2"x4"
บานเปิดทั่วไป (ภายใน) วงกบไม้จริง Leo Dura Frame ขนาด 2"x4" แบบมีซับวงกบ ยี่ห้อ Leowood หรือ เทียบเท่า (สำหรับประตูบานเปิดไม้)
บานประตู-หน้าต่างกระจก (ภายนอก) วงกบอลูมิเนียมของ WINSET รุ่น V1 POWDER COAT สีขาว/ดำ
บานเปิดUPVC วงกบ UPVC แบบมีซับวงกบ ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า (สำหรับบานเปิดกันน้ำ)