ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
ระบบกำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก 3 ครั้ง (เมื่อติดตั้งโครงสร้างแล้วเสร็จ,ก่อนรับมอบบ้านและหลังรับมอบบ้าน) โดยการเดินท่อกำจัดปลวกสำหรับอัดน้ำยาเคมีด้วยท่อ PE สีดำและฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกรอบคานคอดิน ภายในชั้นล่างและรอบตัวบ้าน โดยบริษัทกำจัดปลวกชั้นนำ เดินท่อกำจัดปลวกสำหรับอัดน้ำยาเคมีด้วยท่อ PE สีดำ พร้อมหัวฉีด และทาน้ำยากันปลวกบนเนื้อโครงเคร่าส่วนที่เป็นเนื้อไม้ | ศูนย์รับสร้างบ้าน แลนดี้โฮม
การป้องกันความชื้น บริเวณหลังคาที่เป็น Slab ผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม ทาวัสดุกันซึมประเภทอะคริลิค (สีเทา) TOA 201 ROOFSEAL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันน้ำและลดปัญหาการรั่วซึม พร้อมปรับระดับเอียงลาดไปยังจุดระบายน้ำทิ้ง ที่มีตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส
รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน - รื้อบ้านเดิม, งานถมดิน, ปรับระดับดิน, จัดตกแต่งสวน - ค่าขออนุญาตผ่านทาง, เงินประกันหมู่บ้าน - ค่าเช่าที่พักและค่าเดินทาง ( ในกรณีไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้) - งานรั้ว และ ประตูรั้ว - เหล็กดัด และ ผ้าม่าน - ขยายเมนไฟฟ้า, มิเตอร์ไฟฟ้า, ปักเสาพาดสาย, ปั๊มน้ำ และ ถังเก็บน้ำ - ขยายเมนประปา และ มิเตอร์ประปา - งานถนนทางเข้าบ้าน ที่เกินเขตแนวโรงรถตามแบบก่อสร้าง
หมวดรับประกัน 1. งานรับประกันงานโครงสร้างบ้าน เป็นเวลา 20 ปี 2. งานรับประกันงานหลังคา โดย หลังคากระเบื้องเป็นเวลา 5 ปี หลังคาเมทัลชีทเป็นเวลา 3 ปี 3. งานรับประกันงานก่อสร้างอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท เป็นเวลา 1 ปี
วัสดุเทียบเท่า - รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงบริษัทที่ผลิตวัสดุ อาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและหรือเลิกผลิตทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ - รายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติ ตามที่ระบุในแบบ
ส่วนอำนวยความสะดวกในการดำเนินเรื่อง - ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน - ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวและถาวร (เจ้าของบ้านออกค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ เฉพาะกรณีถาวร) - ขอมิเตอร์ประปาชั่วคราวและถาวร (เจ้าของบ้านออกค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ เฉพาะกรณีถาวร)