ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
งานโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือคอนกรีตผสมเสร็จของ CPAC / ปูนซีเมนต์นครหลวง (นกอินทรีย์)
งานคอนกรีต ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือคอนกรีตผสมเสร็จของ CPAC / ปูนซีเมนต์นครหลวง (นกอินทรีย์)
เหล็กเส้นเสริมงานโครงสร้าง เหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อย ตามมาตรฐาน มอก.
เหล็กโครงสร้างหลังคา เหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐาน มอก. หรือ ระบบโครงสร้างบ้านสำเร็จรูป
ลวดอัดแรง ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง เป็นลวดเส้นเดี่ยวแบบมีรอยย้ำ ขนาด 4 mm. และ 5 mm. มาตรฐาน มอก.
งานเสาเข็ม เสาเข็มตอก คอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I 22) ความยาวไม่เกิน 21 m. (*กรณีพื้นที่ปลูกสร้างหน้างานไม่สามารถใช้เสาเข็มตามประเภทและขนาดที่กำหนด จากสาเหตุของสภาพชั้นดินไม่อำนวย จำเป็นต้องใช้ตามรายการคำนวณจากฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทฯ โดยจะประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือลดตามจริงจากรายการคำนวณ) **ยกเว้นกรณีคิดค่าขนส่งจากสาขาเชียงใหม่ ไม่สามารถใช้โปรเข็มเจาะได้
งานโครงสร้าง ฐานราก / เสา / คานบันได / พื้นสำเร็จร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงสำเร็จรูป ระบบ Nova System มาตรฐานการผลิตตามหลักวิศวกรรมติดตั้งด้วยระบบ Multi Joint โดยใช้เหล็กรูปพรรณ มาตรฐาน มอก.
งานเสาเอ็น/ทับหลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสำเร็จรูป เพื่อใช้ร่วมกับโครงสร้างหลักในระบบ Nova System
งานโครงสร้างพื้นบริเวณที่จอดรถ ทางเดิน และลานซักล้ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 mm. (0.20 x0.20 m.) พื้นบริเวณที่จอดรถ คสล.ผิวปาดเรียบ เว้นร่อง 10 ซ.ม. โรยกรวดบริเวณส่วนที่ติดอาคาร
งานโครงสร้างหลังคา โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐาน มอก.ติดตั้งโดยการเชื่อมไฟฟ้า ทาสีกันสนิม ICI 2 ชั้น พร้อมเคลือบผิวพิเศษกันชื้น 1 ชั้น หรือระบบโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป