ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
ประตูทางเข้าหลัก บานเลื่อนอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE 70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร)หรือรุ่นWE PLUS (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร) สี Natural White/Natural Silver/ Ivory White/Shine Grey /Autumn Brown/Natural Black กระจกสีเขียวใส หรือ บานไม้สักเกรด A เต็มบาน กรอบบาน 2 ข้าง ลูกฟัก เส้นระแนงแนวตั้ง เว้นร่อง @1 ซม. ทำสีไม้สักทอง ผิวกึ่งเงากึ่งด้าน ขนาด 1.00 x 2.80 ม. หนา 4.5 ซม. พร้อมซับวงกบ 7.5 ซม.
ประตูห้องนอน บานไม้สักจริง เกรด A เต็มบาน กรอบบาน 2 ข้างลูกฟักเส้นระแนงแนวตั้ง เว้นร่อง @1 ซม.ทำสีไม้สักทอง ผิวกึ่งเงากึ่งด้าน ตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.40 ม. หนา 3.5 ซม. พร้อมซับวงกบ 7.5 ซม.(ตามแบบระบุ)
ประตูภายในทั่วไป , ประตูทางเข้าที่จอดรถ บานไม้สักจริง เกรด A เต็มบาน กรอบบาน 2 ข้าง ลูกฟักเส้นระแนงแนวตั้ง เว้นร่อง @1 ซม.ทำสีไม้สักทอง ผิวกึ่งเงากึ่งด้าน ตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.40ม. หนา 3.5 ซม. พร้อมซับวงกบ 7.5 ซม. (ตามแบบระบุ)
ประตูห้องครัว บานไม้สักจริง เกรด A พร้อมลูกฟัก กระจกใสบานปิดตาย ขนาด 0.20x2.15 ม.หนา 6มม. ไม้สักต่อชนชิด ขัดผิวเรียบทำสีไม้สักธรรมชาติ ผิวกึ่งเงากึ่งด้าน ตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด0.90x2.40ม. หนา 4.5 ซม. พร้อมซับวงกบ 7.5 ซม.(ตามแบบระบุ)
ประตูห้องน้ำทั่วไป บานไม้สักจริง เกรด A ลูกฟักเกล็ดไม้ระบายอากาศ ขนาด 0.20 x 2.15 ม. บานไม้สักต่อชนชิด ขัดผิวเรียบ ทำสีไม้สักธรรมชาติ ผิวกึ่งเงากึ่งด้าน ตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด0.90x2.40 ม. หนา 4.5 ซม. พร้อมซับวงกบ 7.5 ซม.(ตามแบบระบุ)
ประตูห้องน้ำคนใช้ ประตู UPVC ของ Polywood รุ่น Comfort รหัส PSW-10 สีขาว ผิวเสี้ยน ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมวงกบ UPVC Polywood แบบมีซับ
ประตูห้องนอนคนใช้ ประตู UPVC ของ Polywood รุ่น REVO บานเซาะร่อง รหัส PRM-001 สีสโนว์(ขาว) ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ UPVC Polywood แบบมีซับ
ประตูออกระเบียง ประตูบานไม้สักจริง เกรด A เต็มบาน กรอบบาน 2 ข้างลูกฟักเส้นระแนงแนวตั้ง เว้นร่อง @1 ซม.ทำสีไม้สักทอง ผิวกึ่งเงากึ่งด้าน ตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด 0.90x2.40 ม. หนา 3.5 ซม. พร้อมซับวงกบ 7.5 ซม.(ตามแบบระบุ)
ประตูห้องเก็บของใต้บันได ประตู UPVC ของ Polywood รุ่น REVO บานเซาะร่อง รหัส PRM-001 สีสโนว์(ขาว) ขนาด 0.70x1.00 ม. พร้อมวงกบ UPVC Polywood
ประตูออกซักล้าง บานประตูเหล็กกันขโมย ยี่ห้อ DAIMOND DOOR รุ่น DM2D ขนาด0.90x2.30ม.
ประตูบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE 70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร)หรือรุ่นWE PLUS (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร) สี Natural White/Natural Silver/ Ivory White/Shine Grey /Autumn Brown/Natural Black กระจกสีเขียวใส หนา 5 มม.
หน้าต่างบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE 70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร)หรือรุ่นWE PLUS (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร) สี Natural White/Natural Silver/ Ivory White/Shine Grey /Autumn Brown/Natural Black กระจกสีเขียวใส หนา 5 มม.