ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก) วงกบอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร) หรือรุ่น WE PLUS ตามแบบระบุ (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร) สี Natural Black/Natural White หรือวงกบไม้จริง ขนาด 2''x 4'' หรือตามแบบระบุ
บานเปิดทั่วไป วงกบไม้จริงเนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทำสีย้อมไม้เทียบเท่าสีบานประตู
บานประตู-หน้าต่างกระจก วงกบอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร) หรือรุ่น WE PLUS ตามแบบระบุ (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร) สี Natural Black/Natural White หรือตามแบบระบุ
บานเปิด UPVC วงกบ UPVC แบบมีซับวงกบ ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า (สำหรับบานเปิดกันน้ำ)