ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
ประตูทางเข้าทางเข้าหลัก บานเลื่อนอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร) หรือรุ่น WE PLUS ตามแบบระบุ (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร) สี Natural Black/Natural White กระจกสีเขียวใส หนา 6 มม. หรือ บานไม้สักจริง เกรด A เซาะร่องตามแบบ ทาแชล็ค / วานิช ขนาด 0.80 x 2.40 ม. หรือตามแบบระบุ
ประตูห้องนอน บานไม้สักจริง เกรด A เซาะร่องตามแบบ ทาแชล็ค / วานิช ขนาด 0.80 x 2.20 ม.
ประตูภายในทั่วไป, ประตูห้องครัวและที่จอดรถ บานไม้สักจริง เกรด A เซาะร่องตามแบบ ทาแชล็ค / วานิช ขนาด 0.80 x 2.20 ม.
ประตูห้องน้ำทั่วไป บานไม้สักจริง เกรด A เซาะร่องตามแบบ ทาแชล็ค / วานิช ขนาด 0.80 x 2.20 ม.
ประตูห้องน้ำคนใช้ ประตู UPVC ของ Polywood รุ่น Comfort รหัส PSW-10 สีขาว ผิวเสี้ยน ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมวงกบ UPVC Polywood แบบมีซับ
ประตูห้องนอนคนใช้ ประตู UPVC ของ Polywood รุ่น REVO บานเซาะร่อง รหัส PRM-001 สีสโนว์(ขาว) ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ UPVC Polywood แบบมีซับ
ประตูออกระเบียง บานไม้สักจริง เกรด A เซาะร่องตามแบบ ทาแชล็ค / วานิช ขนาด 0.80 x 2.20 ม. หรือตามแบบระบุ
ประตูห้องเก็บของใต้บันได ประตู UPVC ของ Polywood รุ่น REVO บานเซาะร่อง รหัส PRM-001 สีสโนว์(ขาว) ขนาด 0.70x1.00 ม. พร้อมวงกบ UPVC Polywood
ประตูออกซักล้าง บานประตูเหล็กกันขโมย ยี่ห้อ DAIMOND DOOR รุ่น DM2D ขนาด 0.80 x 2.20 ม.
หน้าต่างบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร) หรือรุ่น WE PLUS ตามแบบระบุ (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร) สี Natural Black/Natural White กระจกสีเขียวใส หนา 6 มม. หรือตามแบบระบุ
ประตูบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร) หรือรุ่น WE PLUS ตามแบบระบุ (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร) สี Natural Black/Natural White กระจกสีเขียวใส หนา 6 มม. หรือตามแบบระบุ