ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
ประตูภายนอก(ทางเข้าหลัก) วงกบอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE 70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร) หรือรุ่นWE PLUS (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร)สี Natural White/Natural Silver/ Ivory White/Shine Grey /Autumn Brown/Natural Black หรือวงกบไม้จริง ขนาด 2''x4''
บานเปิดทั่วไป วงกบไม้จริงเนื้อแข็ง ขนาด 2''x4'' ทำสีย้อมไม้เทียบเท่าสีบานประตู
บานประตู-หน้าต่างกระจก วงกบอลูมิเนียมของ TOSTEM รุ่น WE 70 (กรณีตัวบานสูงไม่เกิน 2.40 เมตร) หรือรุ่นWE PLUS (กรณีตัวบานสูง 2.40-3.00 เมตร)สี Natural White/Natural Silver/ Ivory White/Shine Grey /Autumn Brown/Natural Black
บานเปิดUPVC วงกบ UPVC แบบมีซับวงกบ ยี่ห้อ Polywood หรือ เทียบเท่า (สำหรับบานเปิดกันน้ำ)