ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
โครงสร้างบันได(ภายใน) SPEC SIGNATURE PLUS - คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อในที่ (ตามแบบระบุ)
ลูกตั้ง ลูกนอน ฉาบเรียบทาสี Top ไม้มะค่า
พื้นชานพัก Top ไม้มะค่าเข้าลิ้น หนา 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
ราวบันได,ลูกกรงบันได ราวบันไดสแตนเลส และ ลูกกรงกระจก
Top มือจับราวบันได ราวมือจับไม้มะค่า 1 1/2"x3" ทำสีตามลูกนอน (หรือตามระบุในแบบ)
บัวพื้นบันได บัว PVC ขนาด 4 นิ้ว มี 8 สี มาตรฐาน (เลือกได้สีเดียวทั้งหลัง)