วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
โครงสร้างบันได(ภายใน) SPEC SIGNATURE PLUS - คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อในที่ (ตามแบบระบุ)
ลูกตั้ง ลูกนอน ฉาบเรียบทาสี Top ไม้มะค่า
พื้นชานพัก Top ไม้มะค่าเข้าลิ้น หนา 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
ราวบันได,ลูกกรงบันได ราวบันไดสแตนเลส และ ลูกกรงกระจก
Top มือจับราวบันได ราวมือจับไม้มะค่า 1 1/2" x 3" ทำสีธรรมชาติ
บัวพื้นบันได บัวผนังไม้จริง (ไม้ตะแบก) หนา 1.5 ซม.กว้าง 9.5 ซม.ยาว 200 ซม.ทาน้ำยากันปลวก ทาสีย้อมไม้เลียนแบบไม้มะค่าเคลือบยูริเทน