ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
โครงสร้างบันได(ภายใน) คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูประบบ NOVA SYSTEM (ใต้โครงสร้างบันไดปิดทับด้วยแผ่นยิมซัมบอร์ด)
ลูกตั้ง คอนกรีตสำเร็จรูปฉาบเรียบ ทาสี
ลูกนอน Top ไม้แดง หนา 1 1/2" x 10" เคลือบยูริเทน
พื้นชานพัก Top ไม้แดงเข้าลิ้น หนา 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
ราวบันได,ลูกกรงบันได ราวบันไดและลูกกรงเหล็ก ทาสีกันสนิม 1 รอบ และทาทับสีน้ำมัน 2 รอบ (ตามระบุในแบบ)
Top มือจับราวบันได ไม้แดง 1 1/2" x 3" เคลือบยูริเทน
บัวพื้นบันได บัวพื้นสำเร็จรูป ตราช้าง Smart Wood ตีตามขั้นบันได