ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง


วัสดุพื้นชั้นบน
ภาพประกอบ รายการวัสดุ รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ
โครงสร้างบันได(ภายใน) คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อในที่ (ตามแบบระบุ)
ลูกตั้ง Top ไม้มะค่า หนา 1 " x 8"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
ลูกนอน Top ไม้มะค่า หนา 1 1/2" x 10"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
พื้นชานพัก Top ไม้มะค่าเข้าลิ้น หนา 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน
ราวบันได,ลูกกรงบันได ราวบันไดสแตนเลส และ ลูกกรงกระจก (หรือตามระบุในแบบ)
ราวบันได,ลูกกรงบันได ราวบันไดเหล็ก WROUGHT IRON พร้อมมือจับ (ตามแบบระบุ)
Top มือจับราวบันได ราวมือจับไม้มะค่า1 1/2" x 3" ของDECORA ทำสี ตามสีพื้นบันไดไม้มะค่า หรือตามแบบระบุ
บัวพื้นบันได บัวผนังไม้จริง (ไม้ตะแบก) หนา 1.5 ซม.กว้าง 9.5 ซม.ทาน้ำยากันปลวก ทำสี ตามสีพื้นบันไดไม้มะค่า หรือตามแบบระบุ