ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2564

รวมฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2564 ทั้ง 12 เดือน สร้างบ้านใหม่ทั้งที ทำบุญบ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลกันหน่อย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2564 วันไหน วันดี แลนดี้ โฮม จัดมาให้ เช็คเลย!

ตามความเชื่อของโบราณ การย้ายเข้าบ้านใหม่ก็ต้องมีการหาฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นการเริ่มต้นบ้านใหม่ และชีวิตใหม่ ที่ดี ปี 64 นี้ ตรงกับปีฉลู (วัว) จะมีวันไหนดีและเฮงบ้างมาดูกัน

เริ่มกันที่เดือนแรกของปี 2564

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน มกราคม 2564

 • เสาร์ ที่          2 มกราคม (วันสิทธิโชค)
 • พฤหัสบดี ที่  7 มกราคม (วันสิทธิโชค)
 • ศุกร์ ที่           8 มกราคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • เสาร์ ที่          9 มกราคม (วันชัยโชค)
 • อังคาร ที่       12 มกราคม (วันสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่        18 มกราคม (วันสิทธิโชค)
 • อาทิตย์ ที่     24 มกราคม (วันสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่        25 มกราคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • อังคาร ที่       26 มกราคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • ศุกร์ ที่           29 มกราคม (วันราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน กุมภาพันธ์ 2564

 • พุธ ที่             3 กุมภาพันธ์ (วันชัยโชค)
 • พฤหัสบดี ที่   4 กุมภาพันธ์ (วันมหาสิทธิโชค)
 • ศุกร์ ที่           12 กุมภาพันธ์ (วันราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • พุธ ที่             17 กุมภาพันธ์ (วันชัยโชค)
 • พฤหัสบดี ที่   18 กุมภาพันธ์ (วันมหาสิทธิโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน มีนาคม 2564

 • จันทร์ ที่        1 มีนาคม (วันราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • อังคาร ที่       9 มีนาคม (วันชัยโชค)
 • พุธ ที่           17 มีนาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • อาทิตย์ ที่    21 มีนาคม (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน เมษายน 2564

 • พฤหัสบดี ที่     1 เมษายน (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • อังคาร ที่          6 เมษายน (วันราชาโชค, อำมฤตโชค)
 • พุธ ที่               7 เมษายน (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • อาทิตย์ ที่        11 เมษายน (วันมหาสิทธิโชค)
 • พฤหัสบดี ที่     15 เมษายน (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • อังคาร ที่         20 เมษายน (วันราชาโชค, อำมฤตโชค)
 • พุธ ที่               21 เมษายน (วันชัยโชค, สิทธิโชค)
 • อาทิตย์ ที่        25 เมษายน (วันมหาสิทธิโชค)
 • พุธ ที่               28 เมษายน (วันอำมฤตโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน พฤษภาคม 2564

 • เสาร์ ที่              1 พฤษภาคม (วันราชาโชค, อำมฤตโชค)
 • อาทิตย์ ที่         2 พฤษภาคม (วันราชาโชค)
 • พฤหัสบดี ที่      6 พฤษภาคม (วันราชาโชค)
 • ศุกร์ ที่              7 พฤษภาคม (วันสิทธิโชค)
 • เสาร์ ที่            15 พฤษภาคม (วันสิทธิโชค)
 • พฤหัสบดี ที่    20 พฤษภาคม (วันสิทธิโชค)
 • ศุกร์ ที่             21 พฤษภาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • เสาร์ ที่            22 พฤษภาคม (วันชัยโชค)
 • อังคาร ที่         25 พฤษภาคม (วันสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่          31 พฤษภาคม (วันสิทธิโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน มิถุนายน 2564

 • อาทิตย์ ที่         6 มิถุนายน (วันสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่            7 มิถุนายน (วันมหาสิทธิโชค)
 • อังคาร ที่           8 มิถุนายน (วันมหาสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่          14 มิถุนายน (วันสิทธิโชค)
 • อาทิตย์ ที่        20 มิถุนายน (วันสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่           21 มิถุนายน (วันมหาสิทธิโชค)
 • อังคาร ที่          22 มิถุนายน (วันมหาสิทธิโชค)
 • ศุกร์ ที่              25 มิถุนายน (วันราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • พุธ ที่                30 มิถุนายน (วันราชาโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน กรกฎาคม 2564

 • พฤหัสบดี ที่       1 กรกฎาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่           12 กรกฎาคม (วันราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • อังคาร ที่          20 กรกฎาคม (วันชัยโชค )
 • เสาร์ ที่             24 กรกฎาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • พุธ ที่               28 กรกฎาคม (วันมหาสิทธิโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน สิงหาคม 2564

 • อาทิตย์ ที่          1 สิงหาคม (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • พฤหัสบดี ที่     12 สิงหาคม (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • อังคาร ที่          17 สิงหาคม (วันราชาโชค, อำมฤตโชค)
 • พุธ ที่               18 สิงหาคม (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • อาทิตย์ ที่        22 สิงหาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • พุธ ที่               25 สิงหาคม (วันอำมฤตโชค)
 • เสาร์ ที่             28 สิงหาคม (วันราชาโชค, อำมฤตโชค)
 • อาทิตย์ ที่        29 สิงหาคม (วันราชาโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน กันยายน 2564

 • พฤหัสบดี ที่      2 กันยายน (วันราชาโชค)
 • ศุกร์ ที่               3 กันยายน (วันสิทธิโชค)
 • พุธ ที่                8 กันยายน (วันอำมฤตโชค)
 • เสาร์ ที่            11 กันยายน (วันราชาโชค, อำมฤตโชค)
 • อาทิตย์ ที่       12 กันยายน (วันราชาโชค)
 • พฤหัสบดี ที่    16 กันยายน (วันราชาโชค)
 • ศุกร์ ที่             17 กันยายน (วันสิทธิโชค)
 • เสาร์ ที่            25 กันยายน (วันสิทธิโชค)
 • พฤหัสบดี ที่    30 กันยายน (วันสิทธิโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน ตุลาคม 2564

 • ศุกร์ ที่              1 ตุลาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • เสาร์ ที่             2 ตุลาคม (วันชัยโชค)
 • อังคาร ที่          5 ตุลาคม (วันสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่          11 ตุลาคม (วันสิทธิโชค)
 • อาทิตย์ ที่       17 ตุลาคม (วันสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่          18 ตุลาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • อังคาร ที่         19 ตุลาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • ศุกร์ ที่             22 ตุลาคม (วันราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • พุธ ที่               27 ตุลาคม (วันราชาโชค)
 • พฤหัสบดี ที่     28 ตุลาคม (วันมหาสิทธิโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน พฤศจิกายน 2564

 • ศุกร์ ที่              5 พฤศจิกายน (วันราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค )
 • พุธ ที่              10 พฤศจิกายน (วันราชาโชค)
 • พฤหัสบดี ที่    11 พฤศจิกายน (วันมหาสิทธิโชค)
 • จันทร์ ที่          22 พฤศจิกายน (วันราชาโชค, ชัยโชค, อำมฤตโชค )
 • อังคาร ที่         30 พฤศจิกายน (วันชัยโชค)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือน ธันวาคม 2564

 • พุธ ที่                8 ธันวาคม (วันมหาสิทธิโชค)
 • อาทิตย์ ที่       12 ธันวาคม (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • พฤหัสบดี ที่    23 ธันวาคม (วันชัยโชค, อำมฤตโชค)
 • อังคาร ที่         28 ธันวาคม (วันราชาโชค, อำมฤตโชค)
 • พุธ ที่              29 ธันวาคม (วันชัยโชค, สิทธิโชค)

ความหมายของฤกษ์แต่ละวันคืออะไร?

วันสิทธิโชค หมายถึง วันให้ความสำเร็จ เป็นวันโชคดี วันให้ลาภผล

วันมหาสิทธิโชค หมายถึง วันให้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

วันชัยโชค หมายถึง วันแห่งชัยชนะ วันทำให้เกิดความภูมิใจ วันได้รับความสำเร็จ

วันราชาโชค หมายถึง เป็นวันได้รับชัยชนะด้วยบารมี เป็นที่เหมาะแก่การประกอบกิจมงคล

วันอำมฤตโชค หมายถึง วันดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสมรส

 

นอกจากฤกษ์ที่ดีแล้ว บ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ที่ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุข สุขภาพ แข็งแรง โดยที่แลนดี้โฮมก็มีนวัตกรรมบ้านอยู่สบายที่คิดค้นและออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความสุข

 

อ้างอิงจาก : ปฏิทินดิถีมหาโชค สุริยยาตร์ ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

 

สร้างบ้าน สร้างดี แลนดี้โฮม

สาระน่ารู้ อื่นๆ