PERSONALISED FUNCTIONS

"All in One ครบฟังก์ชันในบ้านหลังเดียว"

          ตอบโจทย์สำหรับชีวิตในยุคปัจจุบันที่เรื่องของพื้นที่มีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งนอกจากองค์ประกอบในเรื่องการใช้ชีวิตแล้ว แลนดี้ แกรนด์ ยังสามารถจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านให้มีฟังก์ชันที่บ้านหลังใหญ่ต้องการอย่างครบถ้วนในพื้นที่เดียว

          Cigar Room เพลิดเพลินกับซิการ์มวนโปรดในห้องสูบซิการ์ ที่ตกแต่งอย่างสง่างาม

          Fitness Room พื้นที่แห่งการขับเคลื่น เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก

          Home Theater room สุดยอดพื้นที่ความบันเทิง มุมโปรดของทุกคนในครอบครัว