แบบบ้าน : Tao

ขนาดอาคาร : 36.50 x 35.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.50 x 39.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 400 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,287 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 28.00 x 23.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 32.00 x 27.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 220 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 687 ตร.ม.

  • 6
  • 5
  • 5
266 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 30.00 x 27.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 34.00 x 31.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 267.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 902 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
336 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 21.00 x 20.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 25.00 x 24.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 153 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,175 ตร.ม.

  • 6
  • 7
  • 4
180 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc