ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

LandyHome Site Visit รู้จริง เรื่องสร้างบ้าน

‘Landy Home Site Visit’ รู้จริง เห็นจริง ทุกเรื่องการสร้างบ้าน ส่งมอบความรู้และประสบการณ์งานก่อสร้าง แก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์รับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณอาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ‘Landy Home Site Visit’  รู้จริง เห็นจริง ทุกเรื่องของการสร้างบ้าน ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชางานออกแบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม (2)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกฝน และพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์ในการสัมผัสกับสถานที่ก่อสร้างจริง เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในทุกขั้นตอนการสร้างบ้าน โดยบริษัทได้รับเกียรติจากคุณพานิช มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาดังกล่าว 

เนื้อหาการอบรมเน้นให้นิสิตทราบถึงข้อมูลโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป (Nova System) ทั้งการออกแบบ เสา-คาน-พื้น สำเร็จรูป ตลอดจนการเตรียมพื้นที่หน้างานสำหรับการติดตั้งโครงสร้าง แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 Station ประกอบด้วย

 

 

Station 1 : แนะนำโรงงานการผลิตโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป “ Nova System” by Landy Home

Station 2 : การออกแบบโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป Nova System (เสา-คาน-พื้น สำเร็จรูป)

Station 3: กระบวนการทำงานของระบบโครงสร้าง Nova System ประกอบด้วยการเตรียมพื้นที่หน้างาน,การติดตั้งเสา-คาน-พื้น สำเร็จรูป

Station 4 : การติดตั้งโครงหลังคาและงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยงานประกอบผนัง ,การก่อผนังอิฐมวลเบา,การเว้นช่องเปิด และการฉาบผนังอิฐมวลเบา

 

บริษัทฯ มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบองค์ความรู้เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอด และก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านสถาปัตยกรรมต่อไปในอนาคต

โปรโมชั่น อื่นๆ

บอกต่อความประทับใจจากผู้ใช้จริง กับนวัตกรรม CAP+
บอกต่อความประทับใจจากผู้ใช้จริง กับนวัตกรรม CAP+

อย่าเพิ่งสร้างบ้าน ถ้ายังไม่รู้จักเทคโนโลยี #เติมอากาศบริสุทธิ์ เพราะมันดีจริง ชีวิตเปลี่ยน #หลับสบาย #บ้านไม่อับ #ลดอาการภูมิแพ้ #เสริมสร้างพัฒนาการสมองของลูกน้อย และ ลด PM2.5 บ้านทุกหลังที่สร้างโดยแลนดี้โฮม มาพร้อม CAP+ ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ ที่ช่วยลดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (co2) และเพิ่มการถ่ายเทของอากาศภายในบ้าน แถมยังช่วยกรองฝุ่น PM2.5 อีกด้วย ตั้งแต่ Landy Home ติดตั้ง CAP+ ในบ้านทุกหลังที่ส่งมอบ ลูกค้าประทับใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้ มาฟังเสียงจากลูกค้าที่เข้าอยู่แล้วภายในบ้านที่สร้างโดยแลนดี้โฮม พร้อมระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ CAP+