Get your deal here

Why Landy Home?

The best construction system and completed service


Choose your house plan

Home design leader with over 300 standard house designs

Trendy Home 3-5 MB

Trendy Home 3-5 MB

Landy Home 5-15 MB

Landy Home 5-15 MB

Landy Grand 20 MB. Up

Landy Grand 20 MB. Up

HOT PROMOTION

HOT PROMOTION

BEST SELLER

BEST SELLER

NEW DESIGN

NEW DESIGN

Portfolio

Over 8,000 families chose us


News & Promotion

Our special events and promotions

แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1
รับสร้างบ้าน ครบวงจร

บริษัทรับสร้างบ้าน

แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1 มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท สูงสุดในธุรกิจ รับสร้างบ้าน ของเมืองไทย

สร้างบ้าน

นับเป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ชั้นนำ ด้วยประสบการณ์ สร้างบ้าน กว่า 31 ปี ผลงาน สร้างบ้าน กว่า 8,000 หลัง แลนดี้ โฮม เป็น ศูนย์รับสร้างบ้าน คุณภาพ ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รับสร้างบ้าน

บริการ รับสร้างบ้าน ครบวงจร ครอบคลุมบริการ รับสร้างบ้าน มีสาขารองรับการสร้างบ้าน 8 สาขา รับสร้างบ้าน ในพื้นที่กรุงเทพ , รับสร้างบ้านสระบุรี , รับสร้างบ้านราชบุรี , รับสร้างบ้านโคราช

แลนดี้ โฮม เป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิต รับสร้างบ้าน พร้อม CAP+ ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกสมาชิกในครอบครัว

สร้างบ้านแข็งแรงด้วยระบบการ สร้างบ้าน กึ่งสำเร็จรูป Nova System ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทานรับประกันโครงสร้างบ้านยาวนาน 20 ปี


บริษัทรับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม
รับสร้างบ้านคุณภาพ ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1 “ สร้างบ้าน สร้างดี แลนดี้ โฮม ”