Get your deal here

Why Landy Home?

The best construction system and completed service


Choose your house plan

Home design leader with over 300 standard house designs

Trendy Home 3-5 MB

Trendy Home 3-5 MB

Landy Home 5-15 MB

Landy Home 5-15 MB

Landy Grand 15 MB. Up

Landy Grand 15 MB. Up

HOT PROMOTION

HOT PROMOTION

BEST SELLER

BEST SELLER

NEW DESIGN

NEW DESIGN

Portfolio

Over 6,000 families chose us


แลนดี้ โฮม ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1
รับสร้างบ้าน ครบวงจร

บริษัทรับสร้างบ้าน

แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1 มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท สูงสุดในธุรกิจ รับสร้างบ้าน ของเมืองไทย

สร้างบ้าน

นับเป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ชั้นนำ ด้วยประสบการณ์ สร้างบ้าน กว่า 31 ปี ผลงาน สร้างบ้าน กว่า 6,000 หลัง แลนดี้ โฮม เป็น ศูนย์รับสร้างบ้าน คุณภาพ ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รับสร้างบ้าน

บริการ รับสร้างบ้าน ครบวงจร ครอบคลุมบริการ รับสร้างบ้าน มีสาขารองรับการสร้างบ้าน 9 สาขา รับสร้างบ้าน ในพื้นที่กรุงเทพ , รับสร้างบ้านสระบุรี , รับสร้างบ้านราชบุรี , รับสร้างบ้านโคราช

แลนดี้ โฮม เป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิต รับสร้างบ้าน พร้อม CAP+ ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกสมาชิกในครอบครัว

สร้างบ้านแข็งแรงด้วยระบบการ สร้างบ้าน กึ่งสำเร็จรูป Nova System ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น แข็งแรง ทนทานรับประกันโครงสร้างบ้านยาวนาน 20 ปี


บริษัทรับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม
รับสร้างบ้านคุณภาพ ศูนย์รับสร้างบ้าน อันดับ 1 “ สร้างบ้าน สร้างดี แลนดี้ โฮม ”