แบบบ้าน : Botanica

ขนาดอาคาร : 34.00 x 32.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 38.00 x 36.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 346.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 860 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 11.00 x 24.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 15.00 x 28.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 106.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 640 ตร.ม.

  • 4
  • 6
  • 3
2362 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 33.00 x 17.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 37.00 x 21.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 194.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 640 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 4
2380 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 28.00 x 23.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 32.00 x 27.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 220 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 687 ตร.ม.

  • 6
  • 5
  • 5
2377 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc