แบบบ้าน : The Economist

ขนาดอาคาร : 11.00 x 19.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 15.00 x 23.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 88 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 470 ตร.ม.

ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 22.00 x 14.00 m

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 26.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 117 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 450 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 3
655 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 22.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 26.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 117 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 450 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 3
397 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 12.00 x 17.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 21.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 86 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 450 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 2
462 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc