แบบบ้าน : Blue Breeze

ขนาดอาคาร : 28.00 x 13.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 32.00 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 140 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 580 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 10.00 x 22.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.00 x 26.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 91 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 555 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 3
228 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 24.50 x 15.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 28.50 x 19.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 139 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 558 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
291 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 27.50 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 31.50 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 141.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 606 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
497 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc