แบบบ้าน : Wood City 270 (Wood City Series)

ขนาดอาคาร : 12.50 x 15.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.50 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 78.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 12.00 X 9.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 13.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 54 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 266 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
2347 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 23.50 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 27.50 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 123.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 266 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
2361 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 15.00 x 11.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.00 x 15.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 71.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 266 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
2344 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc