แบบบ้าน : Amanda

ขนาดอาคาร : 31.00 x 22.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 35.00 x 26.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 227.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 668 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 20.00 x 22.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.00 x 26.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 156 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 628 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 3
115 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 33.50 x 26.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 37.50 x 30.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 286 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 781 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 4
124 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 32.00 x 19.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 36.00 x 23.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 207 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 795 ตร.ม.

  • 5
  • 7
  • 4
129 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc