แบบบ้าน : ASTON

ขนาดอาคาร : 30.50 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 34.50 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 146.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 617 ตร.ม.

ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 27.50 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 31.50 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 141.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 606 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
568 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 18.00 x 16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 22.00 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 112.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 625 ตร.ม.

  • 6
  • 5
  • 3
269 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 26.00 x 19.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 30.00 x 23.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 172.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 632 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
447 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc