แบบบ้าน : Modern Urban 2

ขนาดอาคาร : 12.50 x 16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.50 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 84.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 383 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 16.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 90 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 378 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
223 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 10.00 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.00 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 59.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 382 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 2
187 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 21.00 x 15.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 25.00 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 118.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 385 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
183 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc