แบบบ้าน : City Modern-V2

ขนาดอาคาร : 8.00 x 15.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 12.00 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 57 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 418 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 16.5 x 14.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.50 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 92.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 394 ตร.ม.

  • 5
  • 4
  • 2
17468 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 20.30 x 11.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 15.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 95 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 396 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 3
31298 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 14.00 X 13.00. ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.00 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 95 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 413 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 2
6368 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท