แบบบ้าน : Icon 350

ขนาดอาคาร : 13.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 76.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 350 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 8.00x13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.00 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 66.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 322 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
130 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.00 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.00 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 85 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 322 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
138 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 26.50 x 18.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 30.50 x 22.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 171.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 322 ตร.ม.

  • 3
  • 2
  • 2
385 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc