ผลงานที่เราภาคภูมิใจ

Gemini Grand

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ 

ครอบครัวสิทธิอัญกร 

Gemini-N

ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
ครอบครัวบรรดาศักดิ์ 

Arizona

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 

ครอบครัวอารีจันทวัฒน์ 

The Knight

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 

ครอบครัวแซ่ยี่

Gemini Grand

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ 
ครอบครัวมนูญสัมฤทธิ์

The Knight

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 
ครอบครัวเลิศฤทธิ์เดชา 

google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc