รอบรู้ก่อนสร้างบ้าน

สำหรับบางพื้นที่บริเวณบ้านหรืออาจจะเป็นลานจอดรถ ที่ต้องการให้เป็นพื้นปูนแทนสนามหญ้าหรือดิน ก็จะนิยมเทพื้นเป็นคอนกรีตกันครับ ทั้งนี้การเทพื้นคอนกรีตทุกขั้นตอนนั้นควรเป็นไปอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหา
ในการสร้างบ้านบางท่านมีบ้านเดิมอยู่แล้ว แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมหรือมีความต้องการจะรื้อบ้านสิ่งปลูกสร้างเดิมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ ซึ่งในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมนั้น จะต้องมีขั้นตอนของการขออนุญาต
นับแต่ปีพ.ศ. 2531 ที่แลนดี้โฮมได้ถือเปิดทำการขึ้นครั้งแรก จวบจนถึงปัจจุบัน แลนดี้โฮมได้บริการสร้างบ้านไปแล้วกว่า 5,000 หลัง ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้เราเป็นที่หนึ่งในวงการบริษัทรับสร้างบ้าน
เดิมทีครอบครัวเลิศประเสริฐพันธ์ อาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ แต่มีความต้องการที่จะแยกตัว ออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งหลังจากใช้เวลาในการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่นานนัก ก็ได้เลือกบริษัทแลนดี้ โฮม
หากคิดจะสร้างบ้าน ต้องเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์ มีความมั่นคง มีคุณภาพ และ Landy Home บริการลูกค้าดีมาก" คำยืนยันจากลูกค้าตัวจริง คิดจะสร้างบ้านเลือก Landy Home
ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านหลายรูปแบบ จะเลือกใช้พื้นสำเร็จรูปกันมากขึ้น เพราะพื้นสำเร็จรูปนั้นใช้เวลาไม่นาน ทำให้ประหยัดเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย งานของพื้นสำเร็จรูปนั้นออกแบบให้สามารถรับน้ำหนัก