Tips & Guides

เสาเข็มนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของบ้านถ้าใช้เสาเข็มที่ไม่ได้คุณภาพตัวบ้านก็จะเกิดปัญหาในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นพื้นทรุด บ้านเอียง หรืออันตรายที่สุดคือการถล่มพังของตัวบ้าน
2158 View
เสาเข็มนั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการกำหนดของวิศวกรที่จะเป็นผู้กำหนดใช้ แต่ในบทความนี้เราจะมาเริ่มทำความเข้าใจกับงานเสาเข็มตอกกันก่อน ส่วนเสาเข็มประเภทอื่นๆจะนำมาเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบกันต่อๆไป
2551 View
ส่วนสำคัญำดับตั้นๆของการจะได้บ้านที่น่าอยู่ และ ปลอดภัย คือ งานโครงสร้าง เพราะนอกเหนือจากการเป็นกำหนดรูปร่าง เค้าโครง ขนาด และ ช่วยสร้างความมั่นคงแข็งแรงแล้ว ยังช่วยลดปัญหา
1156 View
ฐานราก คือ ส่วนสำคัญในการสร้างบ้าน ซึ่งเราเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ฐานรากที่มีเสาเข็มและฐานรากที่ไม่มีเสาเข็ม ในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของฐานรากทั้ง 5 รูปแบบ กันบ้าง
353 View
1026 View
5960 View
เพิ่มเพื่อน