CSR

ผู้บริหาร และ พนักงาน แลนดี้ โฮม มอบเงินช่วยเหลือพร้อมเสื้อผ้าให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กพระคุณ จังหวัดจันทบุรี​

อีก 1 กิจกรรม ที่ทาง บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด นำด้วยผู้บริหารและเหล่าพนักงานทุกคน มีความสุขกันทั่วหน้า กับการบริจาคเสื้อผ้าให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กพระคุณ ที่จังหวัดจันทบุรี

แลนดี้ โฮม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมเป็นอาสาสมัครลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี พร้อมดูแลการแจกอาหาร ตลอดจนสำรวจพื้นที่หาแนวทางป้องกันนํ้าไหลทะลักเข้ามายังศูนย์ฯ

Landy Home Design Contest

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จัดโครงการประกวดออกแบบบ้าน "Landy Home Design Contest" วัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมร่วมพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาไทย เพื่อให้ได้เรียนรู้และพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างแท้จริง

แลนดี้ โฮม ร่วมพัฒนา สังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับนักศึกษาในสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกา และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ จัดกิจกรรม "INNOVATION PROJECT" วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน