ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

Senior Marketing Officer

วันที่ประกาศ : 22 เมษายน 2567

รายละเอียดงาน : สร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์ นำมาซึ่ง Brand Awareness ส่งผลต่อการได้มาซึ่ง Lead ลูกค้าที่มีคุณภาพ

รายละเอียดงาน
1.Organic Content
- สร้างสรรค์ Content คุณภาพ จัดหาภาพหรือวิดิโอประกอบการเผยปพร่สู่สื่ออนไลน์
- ควบคุม ดูแล อัพเดทเนื้อหาต่างๆ บนสื่อ Social media ทุกช่องทาง
- ศึกษาสื่อ Online ของคู่แข่ง และศึกษาพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- วิเคราะห์ feedback จากการลงสื่อเพื่อนำมา ปรับปรุงและพัมนาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

2.กลยุทธ์ภาพลักษณ์ของแบรนด์
- Monitor ตรวจสอบ Comment ในสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดการความเห็นเชิงลบ
- ลงข่าว PR หรือบทความกับสำนักข่าวสื่อมวลชน
- ทำ Seeding เพื่อเพิ่มการมองเห็นทางออนไลน์
- ศึกษากลยุทธ์การสร้างแบรนด์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้แบรนด์มีความเข้มแข็งมากขึ้น

3.Lead ลูกค้า
- จัดทำและอัพเดทข้อมูลใน Sales Tool เพื่อเป็นเครื่องมือในการขายให้ทีม Sales
- ศึกษากลยุทธ์การทำ CRM Marketing

4. Website,SEO,SEM
- ประสานงานควบคุมการทำงานของ Agency ให้เป็นไปตามแผนงาน
- อัพเดทข้อมูลต่างๆ ในสื่อ Website


คุณสมบัติผู้สมัคร
เปิดกว้างไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online อย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเครื่องมือสื่อสาร Social Media ตลอดจนเข้าใจในด้านการจัดการโฆษณาของระบบ Google และ Facebook
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การทำงานของ Google Algorithm ,SEO
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรคอนเท้นท์ หรือบทความเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
มีทักษะในการใช้ MS Office อย่างคล่องแคล่ว
มีทักษะในการใช้งาน Google Sheet, Google Docs, Google form ,Google Meet
มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมด้าน Graphics การจัดการ Hosting (เช่น FTP,control panel) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการสื่อสาร สามารถคุยกับ Agency หรือ supplier เข้าใจและจบงานง่าย
มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ
Position thinking
Grown mindset
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png