ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

Interior Designer and Sale Executive

วันที่ประกาศ : 8 เมษายน 2567

รายละเอียดงาน : ออกแบบตกแต่งภายใน และนำเสนอขายกับลูกค้า

 

 • นำเสนอและรับบรีฟจากลูกค้า
 • ออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งการจัดวาง Furniture Layout และ 3D Rendering
 • นำเสนอ Concept และแนวทางการออกแบบใหม่
 • ออกแบบตกแต่งภายใน 3D Rendering
 • จัดทำเป็น Product หรือ Collection ใหม่
 • นำเสนอและรับบรีฟจากลูกค้า
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานตกแต่งภายในให้กับลูกค้า
 • ปิดการขายกับลูกค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาออกแบบตกแต่งภายในหรือสาขาอื่นใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up และ AutoCAD
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • Have service mind and interpersonal skill.
 • Positive thinking.
 • Proactive

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพและความสนใจ
 • เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • รางวัลพนักงานอายุงานยาวนาน
 • บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี
 • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมายในบางตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png