ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

ที่ปรึกษางานสถาปัตย์

วันที่ประกาศ : 8 เมษายน 2567

รายละเอียดงาน : เขียนแบบส่วนขยายเพิ่มเติม ระหว่างงานก่อสร้าง จัดทำ Typical มาตรฐาน วิเคราะห์เสนอแนะแก้ไขปัญหาหน้างาน ร่วมกับวิศวกรโครงการ

1.หน้าที่ความรับชอบ

เขียนแบบส่วนขยายเพิ่มเติม ระหว่างงานก่อสร้าง

 • ดูแลเคลียร์แบบก่อสร้างบ้าน Luxury ขนาดพื้นที่ใช้สอย 800 ตรม ขึ้นไป
 • จัดทำ Shop Drawing จากหน้างาน เขียนแบบส่วนขยายเพิ่มเติม ระหว่างงานก่อสร้าง
 • ประสานงาน Approveแบบ Detail การติดตั้งวัสดุตกแต่ง ร่วมกับ Supplier
 • ประสานงานให้คำแนะนำร่วมกับ Consult ,Owner, Designer interior ระหว่างงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน้างานให้ตรงกับแบบก่อสร้าง
 • วิเคราะห์เสนอแนะแก้ไขปัญหาหน้างาน ร่วมกับวิศวกรโครงการ
 • จัดทำรายการและสรุปผลการทำงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้

จัดทำ Typical มาตรฐาน

 • จัดทำ Typical มาตรฐานแต่ละหมวดหมู่ เพื่อใช้ในการออกแบบให้แก่บริษัท

วิเคราะห์เสนอแนะแก้ไขปัญหาหน้างาน ร่วมกับวิศวกรโครงการ

 • ประสานงานให้คำแนะนำร่วมกับ Consult ,Owner, Designer interior ระหว่างงานก่อสร้าง

2. คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ Shop drawing หน้างาน ประเภทบ้านพักอาศัยหลังใหญ่ขนาด 800 ตรม.ขึ้นไป อย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมAuto CAD, SketchUp, MS office, MS Project ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความประตือรือร้น
 • สามารถเดินทางตรวจงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัดได้

3. สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี (บางตำแหน่ง)
 • บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย (บางตำแหน่ง)

4. สถานที่ปฏบัติงาน : แลนดี้โฮม สำนักงานใหญ่สาขาลาดพร้าว

Map : Landy home


ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png