เยี่ยมชมสำนักงานของ Mitsubishi Electric

ทีมผู้บริหาร บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของ Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co.,Ltd และ Mitsubishi Elevator (Thailand) Training Center เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณคาโอริ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยเข้าไปเยี่ยมชมที่สำนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบกลไกต่างๆ ที่มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เพือหาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมและสาธิตการใช้ “ลิฟต์บ้าน” ที่แลนดี้โฮม มีความตั้งใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตร่วมกัน รวมทั้งการเป็นผู้นำการสร้างบ้านที่ครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยให้กับลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ได้กำหนดจุดยืน อย่างมั่นใจว่า จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยซึ่งจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ในทุกช่วงวัยของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ซึ่งจะสามารถตอบรับความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างแน่นอน

Others Promotion