แบบบ้าน : Tao

ขนาดอาคาร : 36.50 x 35.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.50 x 39.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 400 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,287 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 36.00 x 42.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 40.00 x 46.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 460 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,195 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
1156 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 35.00 x 28.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 39.00 x 32.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 312 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,297 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
1630 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 34.50 x 26.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 38.50 x 34.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 327.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,338 ตร.ม.

  • 5
  • 6
  • 4
2879 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc