แบบบ้าน : The Pride 330

ขนาดอาคาร : 16.00 x 14.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.00 x 18.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 92.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 330 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 14.50 X 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.50 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 83.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 312 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 2
230 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 14.50 x 11.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.50 x 15.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 71.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 312 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 2
242 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 8.00x13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.00 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 66.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 322 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
148 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc