แบบบ้าน : The Pride 420

ขนาดอาคาร : 20.50 x 15.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 19.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 119.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 20.00 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.00 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 102 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 392 ตร.ม.

  • 5
  • 4
  • 3
69 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 9.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 13.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 58.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 428 ตร.ม.

  • 1
  • 4
  • 4
126 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 20.00 x 11.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 15.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 95 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 443 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 3
230 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc