แบบบ้าน : The Pride 420

ขนาดอาคาร : 20.50 x 15.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 19.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 119.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 14.00 X 19.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.00 x 23.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 103.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 415 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 2
352 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 19.50 x 23.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 23.50 x 27.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 158.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 426 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 2
125 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 15.50 x 13.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.50 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 85.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 430 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 3
175 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc