แบบบ้าน : The Pride 430

ขนาดอาคาร : 15.50 x 13.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.50 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 85.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 430 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 14.00 x 21.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.00 x 25.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 112.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.

  • 4
  • 5
  • 2
2361 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 20.50 x 15.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 19.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 119.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.

  • 5
  • 3
  • 2
2380 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.00 x 17.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.00 x 21.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 107.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 420 ตร.ม.

  • 5
  • 4
  • 2
2385 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc