แบบบ้าน : Romania-N

ขนาดอาคาร : 12.00 x 21.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 25.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 100 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 405 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 8.50 X 17.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 12.50 x 21.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 67.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 393 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 2
214 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.00 x 18.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.00 x 22.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 112.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 400 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 3
202 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 19.50 x 15.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 23.50 x 19.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 111.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 400 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 3
202 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc