แบบบ้าน : Jessica-V

ขนาดอาคาร : 14.00x8.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 18.00 x 12.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 54 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 266 ตร.ม.

ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 12.00x13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 68 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 267 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 1
694 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 13.00x14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 17.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 76.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 269 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
683 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 10.50 X 12.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.50 x 16.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 59.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 270 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
6258 ยอดวิว
ราคา : 4 - 6 ล้านบาท