แบบบ้าน : Gemini Life

ขนาดอาคาร : 15.50 x 10.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.50 x 14.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 68.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 343 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 16.50 x 13.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.50 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 87 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 339 ตร.ม.

  • 5
  • 3
  • 2
2340 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 17.50 x 21.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 21.50 x 25.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 137 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 341 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 3
2347 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 10.50 X 16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.50 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 74.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 444 ตร.ม.

  • 5
  • 4
  • 2
2339 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc