แบบบ้าน : Jennifer V ( V Series )

ขนาดอาคาร : 12.00 X 9.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 13.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 52 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 213 ตร.ม.

ราคา : 4 - 6 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 15 x 13 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.00 x 17.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 80.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 302 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 2
28987 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 10.00x13.60

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 16.00 x 19.60 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 78.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 302 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 2
2072 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 18.00 x 14.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 22.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 99 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 314 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
11806 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท