แบบบ้าน : Wood City 348 (Wood City Series)

ขนาดอาคาร : 15.00 x 9.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.00 x 13.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 61.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 348 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 18.00 x 14.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 22.00 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 99 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 314 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
12839 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 9.50 x 16.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 13.50 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 69.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 337 ตร.ม.

  • 3
  • 3
  • 2
3256 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 15.00 x 15.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.00 x 19.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 92.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 337 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
12959 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท