แบบบ้าน : Wood City 348 (Wood City Series)

ขนาดอาคาร : 15.70 x 10.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.00 x 14.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 68.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 388 ตร.ม.

ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor
3 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 16.10 x 16.20 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.50 x 19.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 100 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 377 ตร.ม.

  • 4
  • 3
  • 2
7049 ยอดวิว
ราคา : 6 - 8 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 16.5 x 14.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 20.50 x 18.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 92.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 394 ตร.ม.

  • 5
  • 4
  • 2
10672 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 20.30 x 11.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 24.50 x 15.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 95 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 396 ตร.ม.

  • 4
  • 4
  • 3
17402 ยอดวิว
ราคา : 8 - 10 ล้านบาท