แบบบ้าน : The Infinite

ขนาดอาคาร : 22.00 x 17.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 26.00 x 21.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 136.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,410 ตร.ม.

ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
1 Floor
2 Floor
3 Floor
4 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 24.50 x 20.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 28.50 x 24.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 171 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 848 ตร.ม.

  • 6
  • 7
  • 3
98 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 17.00 x 21.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 21.00 x 25.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 133.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,368 ตร.ม.

  • 7
  • 8
  • 9
112 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป

ขนาดอาคาร : 17.00 x 21.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 21.00 x 25.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 133.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 1,368 ตร.ม.

  • 7
  • 8
  • 9
104 ยอดวิว
ราคา : 15 ล้านบาทขึ้นไป
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc