แบบบ้าน : White House

ขนาดอาคาร : 19.50 x 23.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 23.50 x 27.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 158.5 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 426 ตร.ม.

ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

Floor Plan

1 Floor
2 Floor

แบบบ้านใกล้เคียง

ขนาดอาคาร : 15.00 x 17.00

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.00 x 21.00 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 99.75 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 410 ตร.ม.

  • 3
  • 4
  • 2
148 ยอดวิว
ราคา : 12 - 15 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 15.50 x 13.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 19.50 x 17.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 85.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 430 ตร.ม.

  • 5
  • 5
  • 3
413 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท

ขนาดอาคาร : 10.50 X 16.50

ขนาดที่ดิน(ตร.ม.) : 14.50 x 20.50 ม.

ขนาดที่ดิน(ตร.วา) : 74.25 ตร.วา

พื้นที่ใช้สอย : 444 ตร.ม.

  • 5
  • 4
  • 2
200 ยอดวิว
ราคา : 10 - 12 ล้านบาท
google-site-verification=qgmR3En2m9uh2Sz-96zIprB6fQa47sg3eyzvkZiMePc